Hoe weet ik wat mijn saldo is?

U krijgt ieder kalenderjaar twee keer een saldobericht van ons: uw voorlopige rekeningsaldo en uw financieel overzicht.

In augustus of september sturen wij u een brief met het voorlopige rekeningsaldo. Dat is het saldo van uw huishouden voor het lopende jaar. Zodra wij het voorlopige rekeningsaldo van uw huishouden hebben geschat, starten we met de vergoeding van uw declaraties.
 

Voorlopig rekeningsaldo

Het voorlopige rekeningsaldo moeten we schatten. Want we weten pas na afloop van het jaar hoeveel belasting u heeft betaald. We gebruiken daarvoor het belastingbedrag dat uw huishouden vorig jaar heeft ingelegd. Daarom moeten we eerst het definitieve bedrag van vorig jaar weten. De Belastingdienst stuurt ons die informatie in juli toe. 

Jaarlijks financieel overzicht

Het definitieve rekeningsaldo kunnen we pas na afloop van een kalenderjaar bepalen. U krijgt hierover geen apart bericht. Wij verwerken dat – met alle correcties en overhevelingen – in uw financieel overzicht. In het financieel overzicht staat:

  • wat wij aan u hebben vergoed
  • uw definitieve belastingbedrag van vorig jaar
  • een eventuele correctie van de inleg van vorige jaren

Dit overzicht sturen wij u uiterlijk in juli van het volgende jaar toe.

Jaarschema

In dit jaarschema staat in welke maanden wij gegevens verwerken. Ook ziet u op welke momenten wij u een brief zullen sturen.


 

Januari tot en met april:

Wij verwerken de declaraties die u een jaar eerder heeft ingediend. Van ons ontvangt u:

  • een vergoeding en een betaalbrief óf
  • een afwijzingsbrief

Mei tot en met juni:

Wij sturen het overzicht van uw huishouden en uw financieel overzicht.

Juli tot en met augustus:

Wij sturen een bericht over uw nieuwe saldo.

September tot en met december:

Wij  verwerken de declaraties die u dit jaar heeft ingediend. Van ons ontvangt u:

  • een vergoeding en een betaalbrief óf
  • een afwijzingsbrief

 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.