Hoe weet ik wat mijn saldo is?

U krijgt twee keer per jaar een saldobericht van ons: uw voorlopige rekeningsaldo en uw financieel overzicht:

In januari sturen wij u een brief met het jaarlijkse financieel overzicht. 

In dat overzicht staat: 
  • wat wij aan u hebben vergoed. 
  • uw restsaldo van vorig jaar, dit neemt u mee naar het nieuwe jaar.
  • een eventuele correctie van de inleg van vorige jaren.

In juli of augustus sturen wij u een brief met het voorlopige rekeningsaldo. 

Dat is het saldo van uw huishouden voor het lopende jaar.

Let op

Hebben wij in het eerste half jaar al een declaratie aan u uitbetaald? Dan is het huidige saldo van uw huishouden lager dan het voorlopige saldo dat in de brief staat. In de laatste brief waarin wij zorgkosten hebben vergoed staat dan uw actuele saldo.

Voorlopig rekeningsaldo

Het voorlopige rekeningsaldo moeten we schatten. Want we weten pas na afloop van het jaar hoeveel belasting u heeft betaald. We gebruiken daarvoor het belastingbedrag dat uw huishouden vorig jaar heeft ingelegd. Daarom moeten we eerst het definitieve bedrag van vorig jaar weten. De Belastingdienst stuurt ons die informatie in juli toe. 

Definitief rekeningsaldo

Het definitieve rekeningsaldo kunnen we pas na afloop van een jaar bepalen. U krijgt hierover geen apart bericht. Wij verwerken dat – met alle correcties– in  de saldobrief van  het volgende jaar.

Jaarlijks financieel overzicht

U krijgt ook elk jaar een financieel overzicht van ons. Dit overzicht sturen wij u in januari toe. In dat overzicht staat:

  • wat wij aan u hebben vergoed
  • uw restsaldo van vorig jaar, dit neemt u mee naar het nieuwe jaar
  • een eventuele correctie van de inleg van vorige jaren

Jaaroverzicht

 

 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.