Hoe bouw ik een rekeningsaldo op?

U betaalt bijdragevervangende belasting aan de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft aan ons door hoeveel u in het afgelopen jaar heeft betaald. Dat bedrag is ook uw voorlopige inleg voor het lopende jaar. Heeft u nog een positief saldo van het afgelopen jaar? Dan tellen wij dat op bij uw nieuwe inleg. Het totaal is uw voorlopige saldo voor dit jaar.

Soms blijkt achteraf dat de definitieve inleg afwijkt van het geschatte bedrag. Dan verrekenen wij een eventueel verschil met uw rekeningsaldo van het jaar daarop.

Gemoedsbezwaarde gezinsleden dragen bij

Wij openen per huishouden één rekening. Zijn er binnen uw huishouden meer gemoedsbezwaarden? Dan krijgt u dus een gezamenlijke rekening. Alle gemoedsbezwaarde gezinsleden met een eigen inkomen dragen bij aan het saldo van deze rekening.

U en uw gemoedsbezwaarde gezinsleden kunnen dit saldo gebruiken voor de kosten van medische zorg. U kunt alleen kosten declareren die onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet vallen.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.