Medicijnen mee op reis

Let op

In verband met corona willen wij het bezoek aan ons kantoor zoveel mogelijk beperken. U ontvangt daarom uw medicijnverklaring per mail of post. Alleen bij spoedgevallen kunt u naar ons kantoor komen. Wij vragen u wel eerst een afspraak te maken via 0800 - 2108. 

Verdovende middelen kunt u niet zomaar meenemen naar het buitenland. In veel landen is het bezit hiervan namelijk verboden. Ook als het is voorgeschreven door uw arts. U heeft daarom mogelijk een verklaring nodig die u kunt meenemen en laten zien.

Op deze pagina vindt u meer informatie over onder andere de Nederlandse Opiumwet, welke verklaring u mogelijk nodig heeft voor uw medicijn en reizen binnen het Schengengebied.

Medicijnen

Bekijk de video Medicijnen mee op reis. Zo werkt het. (YouTube 1:49 min)

Tip

U kunt onze video met ondertiteling bekijken. Ga in de videospeler naar instellingen. En kies voor ondertiteling.

Als uw medicijn onder de Nederlandse Opiumwet valt, heeft u een verklaring nodig. Raadpleeg hiervoor uw arts of apotheker of zoek in de Opiumlijsten hieronder voor welke medicijnen dit geldt:

Andere voorbeelden van medicijnen die op deze lijsten kunnen staan, zijn:

 • Slaap- en kalmeringsmiddelen (bijvoorbeeld valium, Seresta)
 • Sterke pijnstillers (bijvoorbeeld morfinehoudende pijnstillers)
 • Middelen voor de behandeling van ADHD (bijvoorbeeld medicijnen met de werkzame stof methylfenidaat)
 • Medicinale cannabis​

Lees meer over welke verklaring u nodig heeft.

In dit geval heeft u mogelijk een gezondheidsverklaring nodig. Dit geldt voor medicijnen die door de arts of specialist zijn voorgeschreven.

Neem hiervoor altijd contact op met de ambassade van het land waar u naar toe reist. Vraag na of en welke documenten u nodig heeft.

Bekijk de tips en meer informatie over contact met de ambassade.

Nee, dat is niet voldoende. Het medicijnenpaspoort of medicatieoverzicht is namelijk geen officieel reisdocument. Het is wel handig om dit document mee te nemen op reis. U kunt het nodig hebben als u medicijnen verliest of als u naar een dokter moet.

Ja, cannabis valt onder de Nederlandse Opiumwet. Het CAK kan alleen een verklaring waarmerken voor cannabis die aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

 • de cannabis is voorgeschreven door een arts
 • de cannabis is afkomstig van een apotheek

Lees meer over het meenemen van cannabis.

Verklaring

Het hangt af van uw reisduur en -bestemming welke verklaring u nodig heeft. U bekijkt eerst of het land waar u naartoe reist binnen of buiten het Schengengebied valt. Dat vindt u op de pagina Welke landen vallen onder het Schengenverdrag?.

Daarna bepaalt u hoeveel dagen u op reis gaat. U ziet dan in het overzicht hieronder welke verklaring u nodig heeft of wat u verder moet doen.

Reizen binnen het Schengengebied

Bekijk welke landen binnen het Schengengebied vallen.

Reizen buiten het Schengengebied

Als u buiten het Schengengebied reist, neemt u contact op met de ambassade of het consulaat van uw reisbestemming(en). Zij kunnen u vertellen wat u moet doen. Of kijk op de Engelstalige website www.incb.org voor meer informatie.

Als u met een Schengenverklaring reist, heeft u meerdere verklaringen nodig. Deze verklaring geldt namelijk voor 1 medicijn. 

Reist u met Engelstalige medicijnverklaring? Dan mogen hier meerdere medicijnen op vermeld worden. Hier zit geen maximum op.

Ja, dat kan.

De stappen voor vertrek met een Schengenverklaring of een Engelstalige medicijnverklaring verschillen. Bekijk dus goed welke verklaring u meeneemt op reis.

Lees verder over het met spoed laten waarmerken van een verklaring.

De vervanger van uw (huis)arts kan de verklaring opstellen en ondertekenen.

Schengenlanden

De reisduur en -bestemming bepalen welke verklaringen u moet meenemen. Bekijk hieronder wat u nodig heeft voor reizen binnen het Schengengebied:

Bekijk welke landen binnen het Schengengebied vallen.

Onder het Schengenverdrag vallen 26 Europese landen. Dit zijn onder andere België, Griekenland en Zwitserland.

Lees meer over welke landen onder het Schengenverdrag vallen

Voor reizen van maximaal 30 dagen naar een land binnen het Schengengebied, vraagt u een Schengenverklaring aan.

U doet dit in vijf stappen.

Bekijk de stappen voor het aanvragen van een Schengenverklaring.

Voor reizen van 30 tot 90 dagen naar een land binnen het Schengengebied, vraagt u meerdere Schengenverklaringen aan. Eén Schengenverklaring is maximaal 30 dagen geldig. 

U doet dit in vijf stappen.

Bekijk de stappen voor het aanvragen van meerdere Schengenverklaringen.

Voor reizen langer dan 90 dagen binnen het Schengengebied vraagt een Engelstalige medicijnverklaring aan. 

Dit doet u in 4 stappen.

Bekijk de stappen voor het aanvragen van een Engelstalige medische verklaring.

De Schengenverklaring is maximaal 30 dagen geldig. Op de verklaring vult u de datum van de heen- en terugreis in.

Een Engelstalige medicijnverklaring met Apostillestempel is na legalisatie maximaal 1 jaar geldig. Deze loopt vanaf de datum waarop de verklaring is opgesteld. Hiervoor geldt wel dat de medicatie, dosering en reisbestemming gedurende dat jaar hetzelfde blijven.

Let op

Mogelijk hebben landen buiten de Schengen andere of aanvullende regels. Neem daarom altijd contact op met de ambassade van het land dat u gaat bezoeken.

Landen buiten het Schengengebied

U reist naar een land dat buiten het Schengengebied valt. Met deze landen zijn geen afspraken vastgelegd voor als u medicijnen meeneemt. 

Bekijk voor vertrek de website van de INCB. Hierop staat voor veel landen informatie over wat u moet doen.

Staat hier niet de informatie die u nodig heeft? Of heeft u nog extra vragen? Dan raden wij aan om op de website van de ambassade te kijken of contact op te nemen met de ambassade van het land waar u naar toe reist.

Bekijk welke vragen u kunt stellen aan de ambassade.

De ambassade van uw reisbestemming kan u het beste informeren over het meenemen van medicijnen op reis. Wat u wilt weten is of uw medicijnen mee het land in mogen en of u hier formulieren voor nodig heeft.

Welke vragen kunt u bijvoorbeeld stellen?

 • Mag ik (naam medicijn) het land in meenemen?
 • Heb ik hiervoor documenten nodig?
 • (Als u een verklaring nodig heeft) Moet de verklaring gewaarmerkt en/of gelegaliseerd worden?
 • (Als u een waarmerk of legalisering nodig heeft) Op welke manier en door wie moet de verklaring gewaarmerkt en/of gelegaliseerd worden?
 • Heb ik aanvullende stukken nodig?

Geeft de ambassade aan dat u een Engelstalige medicijnverklaring nodig heeft? Bekijk dan het stappenplan voor het aanvragen van de Engelstalige medicijnverklaring.

Uw reis gaat naar een land buiten het Schengengebied en de ambassade geeft aan dat u een medicijnverklaring nodig heeft.

Dit doet u in vier stappen.

Bekijk welke stappen dit zijn.

Reist u naar Aruba of Curaçao? Dan heeft u een Engelstalige medicijnverklaring nodig. Die stuurt u naar de Inspecteur Geneesmiddelen Aruba of naar de Inspecteur van de Volksgezondheid in Curaçao.

Het aanvragen van deze verklaring doet u in vier stappen.

Bekijk welke stappen dit zijn.

Reist u naar een van de bovengenoemde landen? Dan vraagt u een Engelstalige medicijnverklaring aan.

Dit doet u in 4 stappen

Bekijk welke stappen dit zijn.

Voor het meenemen van medicijnen naar Turkije wordt vaak gebruikt gemaakt van onderstaande verklaring. Dit is een Nederlands/Turkse verklaring die u laat invullen en ondertekenen door uw (huis)arts.

Neem voor uw reis altijd contact op met de ambassade van Turkije in Nederland om na te vragen of u deze verklaring kunt gebruiken.

Stap 1: Download de medische verklaring voor Turkije (29-12-2014, pdf, 146 kB) en vul deze volledig in.

Stap 2: Laat de verklaring ondertekenen door uw arts.

Stap 3: Neem de verklaring mee op reis. En laat de verklaring zien als u erom wordt gevraagd. Het is niet nodig om de verklaring naar het CAK te sturen.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.