Regeling onverzekerden

Alle inwoners van Nederland moeten zich verplicht verzekeren voor zorg en ziektekosten.

Woont of werkt u in Nederland, maar heeft u geen Nederlandse zorgverzekering? Dan wordt u bij het CAK geregistreerd als onverzekerd. U heeft dan te maken met de 'regeling onverzekerden'.

Uninsured

If you live or work in the Netherlands, it is compulsory for you to take out Dutch health insurance. The health insurance covers your costs if you have to see a general practitioner (GP), attend hospital, see a psychiatrist or go to a pharmacy, for example.

If you live or work in the Netherlands and you do not have health insurance, you are registered as uninsured.

Read more about being uninsured

Nederlandse zorgverzekering afsluiten

Bekijk de video Regeling onverzekerden. Zo werkt het. (YouTube 1:55 min)

Tip

Wilt u de video met ondertiteling bekijken? Kies bij instellingen in de videospeler voor ondertiteling. 

Watch the English version.

Als u Wlz-verzekerd bent, heeft u volgens de Zorgverzekeringswet een verzekeringsplicht. U moet dan een Nederlandse zorgverzekering hebben bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Die heeft u niet automatisch, maar moet u zelf afsluiten. U mag zelf uw zorgverzekeraar uitkiezen.

Deze Nederlandse zorgverzekering wordt ook wel 'basisverzekering' genoemd. De Wlz-verzekering hoeft u niet zelf af te sluiten, dat gebeurt automatisch als u in Nederland woont of werkt.

Lees meer over Nederlandse zorgverzekeringen

Een Nederlandse zorgverzekering is een verplichte basisverzekering. Dit staat in de Zorgverzekeringswet.

Een overzicht van alle Nederlandse zorgverzekeraars vindt u bijvoorbeeld op Zorgwijzer.nl

 U wordt in 4 gevallen bij ons als onverzekerde afgemeld, namelijk als:

  1. U nu wel een Nederlandse zorgverzekering heeft.
  2. Uw zorgverzekeraar u nu goed heeft geregistreerd in het Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet (RBVZ).
  3. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) u onterecht bij ons als onverzekerde heeft aangemeld en dit heeft gecorrigeerd.
  4. Blijkt dat u niet verplicht bent een Nederlandse zorgverzekering te hebben.

Lees meer over afmelden onverzekerden

Dan krijgt u het betaalde bedrag terug. Wij sturen u een brief over de onterechte boete. Hierin staat dat wij de boete intrekken. Deze brief is tegelijk de bevestiging dat u bent afgemeld als onverzekerde.

Heeft u deze boete, of een deel daarvan al betaald? Dan krijgt u dit bedrag terug van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het CJIB betaalt dit automatisch terug op het rekeningnummer waarmee betaald is.

Ik heb een brief gekregen

U moet binnen 3 maanden na deze brief een zorgverzekering afsluiten.

Lees meer over geen zorgverzekering afgesloten

U ontvangt van ons een brief als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente en u geen zorgverzekering heeft bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Denkt u dat u geen Nederlandse zorgverzekering hoeft te hebben? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Die kan voor u onderzoeken of u Wlz-verzekerd bent.

De SVB stuurt u een beslissing en geeft de uitslag aan ons door. Als uit dat onderzoek blijkt dat u Wlz-verzekerd bent, dan moet u alsnog een zorgverzekering afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Bent u niet Wlz-verzekerd? Dan hoort u na deze beslissing niets meer van ons.

Neem contact op met uw (zorg-)verzekeraar of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hieronder vindt u de meest voorkomende situaties.

Lees meer over aangemeld als onverzekerde

Ja, u moet binnen 3 maanden na deze brief een zorgverzekering afsluiten. U hoeft voor de zorgverzekering geen premie te betalen, omdat u via de Rijksoverheid verzekerd bent tijdens uw detentie. Stuur daarom een detentieverklaring mee naar de zorgverzekeraar. 

Lees meer over zorgverzekering en detentie

Ik heb een boete gekregen

Wij hebben u een brief gestuurd dat u volgens ons geen Nederlandse zorgverzekering heeft. Als u niet binnen 3 maanden na de datum van deze brief een Nederlandse zorgverzekering heeft, dan krijgt u een boete van € 426,24 (was € 410,49 in 2020 ). De hoogte van deze boete is wettelijk bepaald.

Lees meer over de tweede boete

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) stuurt u een acceptgiro. U heeft 6 weken de tijd om de boete te betalen. Betaal op tijd. Zo voorkomt u extra kosten.

Kunt u de boete die u heeft gekregen omdat u onverzekerd bent niet in één keer betalen? Dan mag u de boete ook in 3 maandelijkse termijnen betalen. Het CJIB stuurt hierover informatie mee bij de acceptgiro.

U kunt tegen de boete bezwaar maken. In de brief leest u hoe u dit moet doen. Een bezwaarschrift kunt u alleen via de post opsturen. Gebruik hiervoor het bezwaarformulier (13-09-2017, pdf, 76 kB).

Denkt u dat u geen Nederlandse zorgverzekering hoeft te hebben?

Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Die kan voor u onderzoeken of u Wlz-verzekerd bent.

De SVB stuurt u een beslissing en geeft de uitslag aan ons door. U ontvangt van ons een brief over de uitkomst van dat onderzoek. Bent u volgens de SVB Wlz-verzekerd? Dan moet u alsnog een zorgverzekering afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Bent u niet Wlz-verzekerd op het moment van de boete? Dan trekken wij de boete in. 

Let op

Ook als u bezwaar maakt of een Wlz-onderzoek aanvraagt, moet u de boete nog steeds betalen. Blijkt dat u onterecht een boete heeft gekregen? Dan krijgt u het bedrag van de boete terug.

Het CAK heeft een zorgverzekering afgesloten

U ontvangt een brief van ons. Daarin staat dat wij namens u een zorgverzekering hebben afgesloten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Wij hebben deze zorgverzekeraar uitgekozen. In de brief staat bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Ook leest u hierin vanaf welke datum u verzekerd bent.

De zorgverzekeraar stuurt daarna de polis en andere informatie over de zorgverzekering naar u op. U hoeft dus niet zelf contact op te nemen. U bent verzekerd voor zorg uit het ‘basispakket’. 

Lees meer over keuze zorgverzekeraar

U betaalt de premie via uw inkomen, of aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Hoe u deze premie betaalt, hangt af van uw situatie.

Lees meer over voorkomende situaties

Als wij namens u een zorgverzekering afsluiten, dan betaalt u een hogere premie. Wij houden deze premie 12 maanden lang in. Na deze 12 maanden sturen wij een brief aan uw werkgever of uitkeringsinstantie. In die brief staat ook precies wanneer hij moet stoppen met inhouden. Kunnen wij de premie niet inhouden op uw inkomen? Dan betaalt u de premie zelf aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het CJIB stuurt u dan elke maand een betaalverzoek om de premie te betalen.

Lees meer over stoppen met betalen aan CAK

Het is belangrijk om veranderingen aan ons door te geven. U kunt dat alleen met een brief doen. Bijvoorbeeld als u:

  • stopt met werken omdat u met pensioen gaat
  • stopt met werken omdat u een andere baan heeft of ontslagen bent
  • uw adres wilt wijzigen

Stuur een bewijs mee. Zoals een kopie van uw ontslagbrief of een beschikking van uw uitkeringsinstantie.

Lees meer over wijzigingen doorgeven

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.