Regeling onverzekerden

Alle inwoners van Nederland moeten zich verplicht verzekeren voor zorg en ziektekosten.

Woont of werkt u in Nederland, maar heeft u geen Nederlandse zorgverzekering? Dan wordt u bij het CAK geregistreerd als onverzekerd. U heeft dan te maken met de 'regeling onverzekerden'.

Vragen over de regeling onverzekerden

If you live or work in the Netherlands, it is compulsory for you to take out Dutch health insurance. The health insurance covers your costs if you have to see a general practitioner (GP), attend hospital, see a psychiatrist or go to a pharmacy, for example.

If you live or work in the Netherlands and you do not have health insurance, you are registered as uninsured.

Read more about being uninsured

Bekijk de video Regeling onverzekerden. Zo werkt het. (YouTube 1:55 min)

Tip

Wilt u de video met ondertiteling bekijken? Kies bij instellingen in de videospeler voor ondertiteling. 

Watch the English version.

Als u Wlz-verzekerd bent, heeft u volgens de Zorgverzekeringswet een verzekeringsplicht. Dat wil zeggen: u moet een Nederlandse zorgverzekering hebben bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Die heeft u niet automatisch, maar moet u zelf afsluiten. U mag zelf uw zorgverzekeraar uitkiezen.

Deze Nederlandse zorgverzekering wordt ook wel 'basisverzekering' genoemd. De Wlz-verzekering hoeft u niet zelf af te sluiten, dat gebeurt automatisch als u in Nederland woont of werkt.

Lees meer over Nederlandse zorgverzekeringen

Een Nederlandse zorgverzekering is een verplichte basisverzekering op grond van de Zorgverzekeringswet.

Een overzicht van alle Nederlandse zorgverzekeraars vindt u bijvoorbeeld op Zorgwijzer.nl

U ontvangt van ons een brief als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente en u geen zorgverzekering heeft bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Klopt dit niet? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Die kan voor u onderzoeken of u Wlz-verzekerd bent.

U ontvangt van ons een brief over de uitkomst van dat onderzoek. Als uit dat onderzoek blijkt dat u Wlz-verzekerd bent, dan moet u alsnog een zorgverzekering afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar.

Neem contact op met uw (zorg-)verzekeraar of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hieronder vindt u de meest voorkomende situaties.

Lees meer over aangemeld als onverzekerde

U heeft eerder van ons een brief gehad dat u volgens ons geen Nederlandse zorgverzekering heeft. Als u niet binnen 3 maanden na de datum van deze brief een Nederlandse zorgverzekering heeft, dan krijgt u een boete van € 410,49. De hoogte van deze boete is wettelijk bepaald.

Lees meer over de tweede boete

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) stuurt u een acceptgiro om de boete te betalen. Dit moet u binnen 6 weken na ontvangst van die acceptgiro doen. Als u niet betaalt, dan schakelt het CAK een deurwaarder in. De kosten voor de deurwaarder zijn dan ook voor uw rekening. 

Betalen in termijnen is mogelijk

Kunt u de boete niet in een keer betalen? Dan mag u dat ook doen in 3 gelijke maandelijkse termijnen. Het CJIB stuurt hierover informatie mee bij de acceptgiro.

U kunt tegen de boete bezwaar maken. In de brief leest u hoe u dit moet doen. Een bezwaarschrift moet u schriftelijk indienen. Gebruik hiervoor het bezwaarformulier (13-09-2017, pdf, 76 kB).

Let op
Ook als u bezwaar maakt, moet u de boete nog steeds betalen. Blijkt dat u onterecht een boete heeft gekregen? Dan betalen wij u het bedrag van de boete terug.

Dan krijgt u het betaalde bedrag terug. Als duidelijk is dat wij u geen boete hadden mogen geven, dan ontvangt u een ‘intrekkingsbrief’. Hierin staat dat wij de boete intrekken. Deze brief is tegelijk de bevestiging dat u bent afgemeld als onverzekerde.

Heeft u deze boete of een deel daarvan al betaald? Dan krijgt u dit bedrag terug van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

 U wordt in 4 gevallen bij ons als onverzekerde afgemeld, namelijk als:

  1. U nu wel een Nederlandse zorgverzekering heeft.
  2. Uw zorgverzekeraar u nu goed heeft geregistreerd in het Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet (RBVZ).
  3. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) u onterecht bij ons als onverzekerde heeft aangemeld en dit heeft gecorrigeerd.
  4. Gebleken is dat u niet verplicht bent een Nederlandse zorgverzekering te hebben.

Lees meer over afmelden onverzekerden

Eerst ontvangt u een brief van ons. Daarin staat dat wij namens u een zorgverzekering hebben afgesloten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Wij hebben deze zorgverzekeraar uitgekozen. In de brief staat bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Ook leest u hierin vanaf welke datum u verzekerd bent.

Daarna stuurt de zorgverzekeraar u de polis en andere informatie over de zorgverzekering toe. U hoeft dus niet zelf contact op te nemen. U bent verzekerd voor de zorg uit het zogenaamde ‘basispakket’. Uw zorgverzekeraar stuurt u hierover informatie toe.

Lees meer over keuze zorgverzekeraar

Als wij namens u een zorgverzekering afsluiten, dan betaalt u een hogere premie. Wij stoppen na 12 maanden met de inhouding van deze hogere (bestuursrechtelijke) premie. Wij melden dit in een brief aan uw werkgever of uitkeringsinstantie. In die brief staat ook precies wanneer hij moet stoppen met inhouden.

Lees meer over stoppen met betalen aan CAK

Het is belangrijk om wijzigingen aan het CAK te melden. Als u aangemeld bent voor de regeling onverzekerden kunt u dat alleen met een brief doen. Het gaat dan om:

  • Uit dienst treden vanwege pensioen
  • Uit dienst treden vanwege een andere baan of ontslag
  • Wijziging adres

Vergeet niet om bewijsstukken mee te sturen, zoals een kopie ontslagbrief of beschikking uitkeringsinstantie.

Lees meer over wijzigingen doorgeven

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.