Regeling onverzekerden

Alle inwoners van Nederland moeten zich verzekeren voor zorg en ziektekosten. In de meeste gevallen heeft u een Nederlandse zorgverzekering nodig, maar er zijn uitzonderingen.

Als u van ons een brief krijgt, dan zijn er 2 mogelijke acties: 

 • Actie A: Sluit een Nederlandse zorgverzekering af.
 • Actie B: Vraag een onderzoek Wlz aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

 

Hieronder vindt u meer informatie over:

Uninsured

Everyone who lives or works in the Netherlands, is required by law to have a health insurance. In most cases a Dutch health insurance is required, but there are exceptions. If a Dutch health insurance is not required for you, it is not possible to get one. 

When you get our letter there are 2 possible actions: 

Further down this page you find more information on when to do action A or B. If you do nothing, you risk getting a fine of € 437,25 (€ 426,24 in 2021). 

Read more about being uninsured

Ik heb een brief gekregen dat ik onverzekerd ben

Bekijk de video Regeling onverzekerden. Zo werkt het. (YouTube 1:55 min)

Tip

Wilt u de video met ondertiteling bekijken? Kies bij instellingen in de videospeler voor ondertiteling. 

Watch the English version.

Als u van ons een brief krijgt dat u onverzekerd bent, dan zijn er 2 mogelijke acties. Doet u niets? Dan krijgt u na 3 maanden een boete van € 437,25 (in 2021 is de boete € 426,24). 

Actie A: Sluit binnen 3 maanden na de brief een zorgverzekering af.

Dit doet u als u in Nederland verzekerd moet zijn. Bijvoorbeeld als u:

 • de Nederlandse nationaliteit heeft en niet in het buitenland werkt. 
 • uit het buitenland komt en in Nederland werkt. 

Actie B: Vraag een onderzoek aan of een Nederlandse zorgverzekering voor u verplicht is

Voor u is dit onderzoek het bewijs of u in Nederland verzekerd moet zijn.
 

Lees meer over het afsluiten van een Nederlandse zorgverzekering

Er zijn veel verschillende Nederlandse zorgverzekeraars. De grotere verzekeringsconcerns bieden vaak een keuze uit meerdere zorgverzekeringen. Hieronder vindt u een overzicht, ingedeeld per verzekeringsconcern.

There are many Dutch health insurers that you can choose from. The larger insurance companies often offer several health insurances. On this page you can find an overview, classified by insurance concern. Click here to go back to the English version of our uninsured website.  

Klik hier voor een overzicht van Nederlandse zorgverzekeraars / Click here for an overview of insurers.

U heeft dan een bewijs nodig dat u niet in Nederland verzekerd hoeft te zijn. 
Vraag een onderzoek Wlz aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hiermee onderzoekt de SVB of u Wlz verzekerd bent. Bent u Wlz verzekerd? Dan is het voor u verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten.

Bent u niet Wlz-verzekerd? Dan is de uitslag van het onderzoek uw bewijs dat u niet in Nederland verzekerd hoeft te zijn. 

Lees meer over het aanvragen van een onderzoek Wlz

 U wordt in 3 gevallen bij ons als onverzekerde afgemeld, namelijk als:

 1. U nu wel een Nederlandse zorgverzekering heeft.
 2. U al een Nederlandse zorgverzekering had op het moment dat u onze brief kreeg. En uw zorgverzekeraar u nu goed heeft geregistreerd in het Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet (RBVZ).
 3. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft vastgesteld dat u geen Nederlandse zorgverzekering hoeft af te sluiten. 

Lees meer over afmelden onverzekerden

Verzekerd zijn voor de Wlz 

De Wlz staat voor Wet langdurige zorg. De meeste mensen die in Nederland wonen of werken zijn automatisch verzekerd voor de Wlz. 

Als u Wlz-verzekerd bent, heeft u volgens de Zorgverzekeringswet een verzekeringsplicht. U moet dan een Nederlandse zorgverzekering hebben bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Die heeft u niet automatisch, maar moet u zelf afsluiten. U mag zelf uw zorgverzekeraar uitkiezen. Deze Nederlandse zorgverzekering wordt ook wel 'basisverzekering' genoemd.

Hoe weet ik of ik Wlz-verzekerd ben? 

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan voor u onderzoeken (svb.nl) of u verzekerd bent voor de Wlz. Bent u dat niet? Bijvoorbeeld omdat u in het buitenland werkt? Dan hoeft u ook geen Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. De SVB geeft de uitslag van het onderzoek aan ons door. 

Lees meer over Nederlandse zorgverzekeringen

Ik heb een boete gekregen

Heeft u een brief gekregen dat u volgens ons geen Nederlandse zorgverzekering heeft? Als u niet binnen 3 maanden na de datum van deze brief een Nederlandse zorgverzekering afsluit, dan krijgt u een boete van € 426,24 (€ 437,25 in 2022). De hoogte van deze boete staat in de wet.

Als u een boete krijgt, dan moet u nog steeds een zorgverzekering afsluiten. U krijgt een tweede boete als u niet binnen 3 maanden na de eerste boete een Nederlandse zorgverzekering afsluit. U moet dan nog een keer € 426,24 betalen.

Als u geen zorgverzekering afsluit na de 2e boete, dan sluiten wij namens u een zorgverzekering af.

U krijgt een betaalverzoek van het CJIB
Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) stuurt u een betaalverzoek. U heeft 6 weken de tijd om de boete te betalen. Betaal op tijd. Zo voorkomt u extra kosten.

In termijnen betalen
U kunt ook in 3 termijnen betalen, zonder extra kosten. Op het betaalverzoek staat hoe u dit doet. U krijgt voor de volgende termijn een nieuw betaalverzoek

Zorgverzekering wel of niet voor u verplicht? Vraag een onderzoek aan 
Het kan zo zijn dat u geen Nederlandse zorgverzekering nodig heeft. Omdat u bijvoorbeeld:

 • een buitenlandse student bent en niet in Nederland werkt.
 • voor een buitenlandse werkgever of internationaal bedrijf werkt.
 • in het buitenland werkt en daar verzekerd bent.

Dan heeft u een bewijs nodig dat u niet in Nederland verzekerd hoeft te zijn. Daarvoor moet u een onderzoek Wlz aanvragen. 

Vraag een onderzoek Wlz aan bij de SVB

 • Vraag een onderzoek aan of u een Nederlandse zorgverzekering moet hebben.
 • Alleen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan dit voor uw situatie bepalen.
 • Dit doet de SVB met een ‘onderzoek Wlz’.
 • Ga naar www.svb.nl/briefcak en vraag het onderzoek aan.


Blijkt de boete onterecht? Dan trekken wij deze in
Van de SVB krijgt u een brief met de uitslag van het onderzoek. Stellen zij vast dat u niet verzekerd hoefde te zijn toen u de boete kreeg? Dan hoeft u die niet te betalen. En krijgt u het bedrag terug als u al heeft betaald.

Moet u wel in Nederland verzekerd zijn volgens de SVB? Dan moet u alsnog een zorgverzekering afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. En moet u de boete betalen. 

Bezwaar maken
U kunt tegen de boete bezwaar maken. In de brief leest u hoe u dit moet doen. Een bezwaarschrift kunt u alleen via de post opsturen. Gebruik hiervoor het bezwaarformulier (13-09-2017, pdf, 76 kB).

Let op

Ook als u bezwaar maakt of een Wlz-onderzoek aanvraagt, moet u de boete nog steeds betalen. Blijkt dat u onterecht een boete heeft gekregen? Dan krijgt u het bedrag van de boete terug.

Dan krijgt u het betaalde bedrag terug. Wij sturen u een brief over de onterechte boete. Hierin staat dat wij de boete intrekken. Deze brief is tegelijk de bevestiging dat u bent afgemeld als onverzekerde.

Heeft u deze boete, of een deel daarvan al betaald? Dan krijgt u dit bedrag terug van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het CJIB betaalt dit automatisch terug op het rekeningnummer waarmee betaald is.

Het CAK heeft een zorgverzekering afgesloten

Heeft u niet binnen een jaar een Nederlandse zorgverzekering? Dan sluiten wij die namens u af.

U krijgt een brief dat wij een zorgverzekering namens u hebben afgesloten

U krijgt een brief van ons. Daarin staat dat wij namens u een zorgverzekering hebben afgesloten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Wij hebben een zorgverzekeraar voor u uitgekozen. In de brief staat bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Ook leest u hierin vanaf welke datum u verzekerd bent.

U krijgt de polis van uw zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar stuurt daarna de polis en andere informatie over de zorgverzekering naar u op. U hoeft dus niet zelf contact op te nemen. U bent verzekerd voor zorg uit het ‘basispakket’. Op www.zorginstituutnederland/basispakket kunt u lezen welke zorg in het basispakket zit. 

U mag niet zelf een zorgverzekeraar kiezen.

U blijft minstens 12 maanden verzekerd bij de zorgverzekeraar die wij hebben uitgekozen. U kunt na die 12 maanden niet meteen een zorgverzekering afsluiten bij een andere zorgverzekeraar. Dat kan alleen vanaf 1 januari van het volgende jaar.

Voorbeeld:

 • Ingangsdatum zorgverzekering via het CAK: 1 maart 2021.
 • Einde van de 12 maanden dat u premie aan ons betaalt: 1 maart 2022.
 • U mag dan pas per 1 januari 2023 overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Lees voor meer informatie het Informatieblad 'Uw zorgverzekering' (30-09-2022, pdf, 50 kB).


Hoeft u geen Nederlandse zorgverzekering te hebben? Lees hier wat u kunt doen.

U betaalt de premie via uw inkomen, of aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Hoe u deze premie betaalt, hangt af van uw situatie.

Het is helaas niet mogelijk om op een andere manier uw premie aan ons te betalen.  

Lees meer over het betalen van uw premie

Als wij namens u een zorgverzekering afsluiten, dan betaalt u 12 maanden lang uw premie aan ons. Deze premie is € 142,08 per maand (in 2022 wordt dit € 145,75). Na deze 12 maanden krijgt u bericht van uw zorgverzekeraar. U betaalt vanaf dat moment zelf uw zorgpremie. 

Wordt uw premie ingehouden? 

Dan betaalt u uw premie 12 maanden lang aan ons via uw inkomen. Na deze 12 maanden sturen wij een brief aan uw werkgever of uitkeringsinstantie. In die brief staat ook precies wanneer hij moet stoppen met inhouden.

Betaalt u de premie aan het CJIB? 

Kunnen wij de premie niet inhouden op uw inkomen? Dan betaalt u de premie zelf aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het CJIB stuurt u dan elke maand een betaalverzoek om de premie te betalen. 

U krijgt een eindafrekening nadat u 12 maanden uw premie aan ons heeft betaald.

Denkt u dat u geen Nederlandse zorgverzekering hoeft te hebben? 

Het kan zo zijn dat u geen Nederlandse zorgverzekering nodig heeft. Omdat u bijvoorbeeld:

 • een buitenlandse student bent en niet in Nederland werkt.
 • voor een buitenlandse werkgever of internationaal bedrijf werkt.
 • in het buitenland werkt en daar verzekerd bent.

Dan heeft u een bewijs nodig dat u niet in Nederland verzekerd hoeft te zijn. Daarvoor moet u een onderzoek Wlz aanvragen. 

Zorgverzekering voor u wel of niet verplicht? Vraag een onderzoek aan

 • Vraag een onderzoek aan of u een Nederlandse zorgverzekering moet hebben.
 • Alleen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan dit voor uw situatie bepalen.
 • Dit doet de SVB met een ‘onderzoek Wlz’.
 • Ga naar www.svb.nl/briefcak en vraag het onderzoek aan.

Stuur de uitslag van het onderzoek naar ons op

Het onderzoek kan tot 8 weken duren. Van de SVB krijgt u een brief met de uitslag van het onderzoek. U kunt de beslissing van de SVB naar ons opsturen via ons contactformulier.

Blijkt de verzekering onterecht? Dan annuleren wij die

Van de SVB krijgt u een brief met de uitslag van het onderzoek. Bepalen zij dat u niet verzekerd hoefde te zijn toen wij uw verzekering afsloten? Dan annuleren wij de verzekering. En krijgt u de premies terug als u al heeft betaald.

Wij kijken ook of de boetes terecht zijn

Als wij een verzekering namens u hebben afgesloten, dan heeft u in het jaar daarvoor ook 2 boetes gehad van ons. Op de beslissing die u van de SVB krijgt staat vanaf welke datum u wel of niet in Nederland verzekerd moet zijn. Hoefde u niet verzekerd te zijn toen u de boetes kreeg? Dan annuleren wij ook de boetes. En krijgt u deze terug als u al heeft betaald. 

Let op

Gebruikt u de verzekering en heeft u zorgkosten vergoed gekregen? Wanneer de verzekering geannuleerd wordt, moet u deze kosten waarschijnlijk terugbetalen. 

Het is belangrijk om veranderingen aan ons door te geven. U kunt dat alleen met een brief doen. Bijvoorbeeld als u:

 • stopt met werken omdat u met pensioen gaat
 • stopt met werken omdat u een andere baan heeft of ontslagen bent
 • uw adres wilt wijzigen

Stuur een bewijs mee. Zoals een kopie van uw ontslagbrief of een beschikking van uw uitkeringsinstantie.

Lees meer over wijzigingen doorgeven

Andere situaties

Ja, u moet binnen 3 maanden na deze brief een zorgverzekering afsluiten. U hoeft voor de zorgverzekering geen premie te betalen, omdat u via de Rijksoverheid verzekerd bent tijdens uw detentie. Stuur daarom een detentieverklaring mee naar de zorgverzekeraar. 

Lees meer over zorgverzekering en detentie

Ik ben militair en ben daarom verzekerd via de SZVK. Waarom krijg ik een brief van jullie?

Als militair bent u inderdaad verzekerd via de zorgverzekering krijgsmacht. De SVB kan dit zien aan uw gegevens bij het UWV. De SVB geeft aan ons door dat u niet zelf een zorgverzekering hoeft af te sluiten. U hoeft zelf niets te doen. Wij krijgen hier vanzelf bericht over van de SVB.
 

In geval van overlijden

Na een overlijden sturen wij geen rekeningen meer. Wij schelden openstaande bedragen kwijt. Als nabestaanden of erfgenamen hoeft u ons dus geen premies of boetes te betalen.

Betaalde de overledene zorgpremie aan ons?

Dan sturen wij nog wel een eindafrekening. U hoeft deze niet te betalen. Blijkt uit de eindafrekening dat de overledene te veel heeft betaald? Dan krijgt u als erfgenamen dit bedrag terug. U moet daarvoor wel een verklaring van verwantschap naar ons opsturen.

U ontvangt van ons een brief als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente en u geen zorgverzekering heeft bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Neem contact op met de gemeente waar u ingeschreven staat. Die kan u informeren over uw inschrijving en of u deze moet veranderen.

U heeft een bewijs nodig dat u niet in Nederland verzekerd hoeft te zijn. 

Denkt u dat u geen Nederlandse zorgverzekering hoeft te hebben? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Die kan voor u onderzoeken of een Nederlandse zorgverzekering voor u verplicht is.

Hoe gaat het verder?

De SVB stuurt u een beslissing en geeft de uitslag aan ons door. Als uit dat onderzoek blijkt dat u Wlz-verzekerd bent, dan moet u alsnog een zorgverzekering afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Bent u niet Wlz-verzekerd? Dan hoeft u ook geen Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.