Het CAK heeft een zorgverzekering afgesloten

Heeft u niet binnen een jaar een Nederlandse zorgverzekering? Dan sluiten wij die namens u af.

U krijgt een brief dat wij een zorgverzekering namens u hebben afgesloten

U krijgt een brief van ons. Daarin staat dat wij namens u een zorgverzekering hebben afgesloten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Wij hebben een zorgverzekeraar voor u uitgekozen. In de brief staat bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Ook leest u hierin vanaf welke datum u verzekerd bent.

U krijgt de polis van uw zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar stuurt daarna de polis en andere informatie over de zorgverzekering naar u op. U hoeft dus niet zelf contact op te nemen. U bent verzekerd voor zorg uit het ‘basispakket’. Op www.zorginstituutnederland/basispakket kunt u lezen welke zorg in het basispakket zit. 

U mag niet zelf een zorgverzekeraar kiezen.

U blijft minstens 12 maanden verzekerd bij de zorgverzekeraar die wij hebben uitgekozen. U kunt na die 12 maanden niet meteen een zorgverzekering afsluiten bij een andere zorgverzekeraar. Dat kan alleen vanaf 1 januari van het volgende jaar.

Voorbeeld:

 • Ingangsdatum zorgverzekering via het CAK: 1 maart 2021.
 • Einde van de 12 maanden dat u premie aan ons betaalt: 1 maart 2022.
 • U mag dan pas per 1 januari 2023 overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Lees voor meer informatie het Informatieblad 'Uw zorgverzekering' (30-09-2022, pdf, 50 kB).


Hoeft u geen Nederlandse zorgverzekering te hebben? Lees hier wat u kunt doen.

U betaalt de premie via uw inkomen, of aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Hoe u deze premie betaalt, hangt af van uw situatie.

Het is helaas niet mogelijk om op een andere manier uw premie aan ons te betalen.  

Lees meer over het betalen van uw premie

Als wij namens u een zorgverzekering afsluiten, dan betaalt u 12 maanden lang uw premie aan ons. Deze premie is € 142,08 per maand (in 2022 wordt dit € 145,75). Na deze 12 maanden krijgt u bericht van uw zorgverzekeraar. U betaalt vanaf dat moment zelf uw zorgpremie. 

Wordt uw premie ingehouden? 

Dan betaalt u uw premie 12 maanden lang aan ons via uw inkomen. Na deze 12 maanden sturen wij een brief aan uw werkgever of uitkeringsinstantie. In die brief staat ook precies wanneer hij moet stoppen met inhouden.

Betaalt u de premie aan het CJIB? 

Kunnen wij de premie niet inhouden op uw inkomen? Dan betaalt u de premie zelf aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het CJIB stuurt u dan elke maand een betaalverzoek om de premie te betalen. 

U krijgt een eindafrekening nadat u 12 maanden uw premie aan ons heeft betaald.

Denkt u dat u geen Nederlandse zorgverzekering hoeft te hebben? 

Het kan zo zijn dat u geen Nederlandse zorgverzekering nodig heeft. Omdat u bijvoorbeeld:

 • een buitenlandse student bent en niet in Nederland werkt.
 • voor een buitenlandse werkgever of internationaal bedrijf werkt.
 • in het buitenland werkt en daar verzekerd bent.

Dan heeft u een bewijs nodig dat u niet in Nederland verzekerd hoeft te zijn. Daarvoor moet u een onderzoek Wlz aanvragen. 

Zorgverzekering voor u wel of niet verplicht? Vraag een onderzoek aan

 • Vraag een onderzoek aan of u een Nederlandse zorgverzekering moet hebben.
 • Alleen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan dit voor uw situatie bepalen.
 • Dit doet de SVB met een ‘onderzoek Wlz’.
 • Ga naar www.svb.nl/briefcak en vraag het onderzoek aan.

Stuur de uitslag van het onderzoek naar ons op

Het onderzoek kan tot 8 weken duren. Van de SVB krijgt u een brief met de uitslag van het onderzoek. U kunt de beslissing van de SVB naar ons opsturen via ons contactformulier.

Blijkt de verzekering onterecht? Dan annuleren wij die

Van de SVB krijgt u een brief met de uitslag van het onderzoek. Bepalen zij dat u niet verzekerd hoefde te zijn toen wij uw verzekering afsloten? Dan annuleren wij de verzekering. En krijgt u de premies terug als u al heeft betaald.

Wij kijken ook of de boetes terecht zijn

Als wij een verzekering namens u hebben afgesloten, dan heeft u in het jaar daarvoor ook 2 boetes gehad van ons. Op de beslissing die u van de SVB krijgt staat vanaf welke datum u wel of niet in Nederland verzekerd moet zijn. Hoefde u niet verzekerd te zijn toen u de boetes kreeg? Dan annuleren wij ook de boetes. En krijgt u deze terug als u al heeft betaald. 

Let op

Gebruikt u de verzekering en heeft u zorgkosten vergoed gekregen? Wanneer de verzekering geannuleerd wordt, moet u deze kosten waarschijnlijk terugbetalen. 

Het is belangrijk om veranderingen aan ons door te geven. U kunt dat alleen met een brief doen. Bijvoorbeeld als u:

 • stopt met werken omdat u met pensioen gaat
 • stopt met werken omdat u een andere baan heeft of ontslagen bent
 • uw adres wilt wijzigen

Stuur een bewijs mee. Zoals een kopie van uw ontslagbrief of een beschikking van uw uitkeringsinstantie.

Lees meer over wijzigingen doorgeven

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.