Wanneer stop ik met betalen aan het CAK en wat gebeurt er dan?

Als wij namens u een zorgverzekering afsluiten, dan betaalt u 12 maanden lang uw premie aan ons. Deze premie is € 145,75 per maand (in 2023 wordt dit € 157,42). Na deze 12 maanden krijgt u bericht van uw zorgverzekeraar. U betaalt vanaf dat moment zelf uw zorgpremie. 

Wordt uw premie ingehouden? 

Dan betaalt u uw premie 12 maanden lang aan ons via uw inkomen. Na deze 12 maanden sturen wij een brief aan uw werkgever of uitkeringsinstantie. In die brief staat ook precies wanneer hij moet stoppen met inhouden.

Betaalt u de premie aan het CJIB? 

Kunnen wij de premie niet inhouden op uw inkomen? Dan betaalt u de premie zelf aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het CJIB stuurt u dan elke maand een betaalverzoek om de premie te betalen. 

Wanneer ontvang ik de eindafrekening?

U krijgt de eindafrekening 8 weken nadat de premie is stopgezet. De eindafrekening is een overzicht van de totale premie die u voor 12 maanden moest betalen. Hierop staat hoeveel u betaald heeft en wat u misschien nog moet betalen. Als uw werkgever of uitkeringsinstantie te veel premie heeft ingehouden, dan krijgt u dat bedrag terug. Wij storten dit meestal terug naar uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Hoeveel premie betaal ik aan de zorgverzekeraar?

De premie die u zelf aan uw zorgverzekeraar gaat betalen, is lager dan de bestuursrechtelijke premie. Uw zorgverzekeraar stuurt u een brief over het nieuwe premiebedrag.

Ik heb te veel of te weinig betaald

Heeft u meer betaald dan het totaalbedrag? Dan krijgt u het te veel betaalde bedrag terug. We betalen u terug als het bedrag € 5 of hoger is.

Als u nog moet bijbetalen, dan ontvangt u een betaalverzoek van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). U mag het openstaande bedrag in termijnen afbetalen. Is de eindafrekening lager dan 50 euro? Dan hoeft u dit niet te betalen.

Moet ik het laatste betaalverzoek van het CJIB nog betalen?

U moet alle betaalverzoeken betalen die u van het CJIB ontvangt. Betaal op tijd om extra kosten te voorkomen. Ook als wij u al een brief hebben gestuurd dat wij de premie stopzetten.

Wanneer krijg ik te veel betaalde premie terug?

Voordat wij een eindafrekening kunnen maken, moeten we eerst alle betalingen afwachten. Die krijgen wij van werkgevers, uitkeringsinstanties, of van het CJIB. Daarom duurt het ongeveer 8 weken voordat wij u de eindafrekening sturen. Hierop staat of u geld terugkrijgt, of nog moet betalen.

Wanneer sluit het CAK mijn dossier?

Als u de eindafrekening heeft betaald, dan sluiten wij uw dossier. Voor uw zorgverzekering heeft u dan alleen nog met uw zorgverzekeraar te maken.

Ik kan de eindafrekening echt niet betalen

Soms geeft de deurwaarder aan ons door dat u op dat moment uw eindafrekening echt niet kan betalen. Dan stoppen wij het incassoproces. 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.