Ik heb een brief gekregen

U moet binnen 3 maanden na deze brief een zorgverzekering afsluiten.

Lees meer over geen zorgverzekering afgesloten

U ontvangt van ons een brief als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente en u geen zorgverzekering heeft bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Denkt u dat u geen Nederlandse zorgverzekering hoeft te hebben? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Die kan voor u onderzoeken of u Wlz-verzekerd bent.

De SVB stuurt u een beslissing en geeft de uitslag aan ons door. Als uit dat onderzoek blijkt dat u Wlz-verzekerd bent, dan moet u alsnog een zorgverzekering afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Bent u niet Wlz-verzekerd? Dan hoort u na deze beslissing niets meer van ons.

Neem contact op met uw (zorg-)verzekeraar of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hieronder vindt u de meest voorkomende situaties.

Lees meer over aangemeld als onverzekerde

Ja, u moet binnen 3 maanden na deze brief een zorgverzekering afsluiten. U hoeft voor de zorgverzekering geen premie te betalen, omdat u via de Rijksoverheid verzekerd bent tijdens uw detentie. Stuur daarom een detentieverklaring mee naar de zorgverzekeraar. 

Lees meer over zorgverzekering en detentie

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.