Andere situaties

Ja, u moet binnen 3 maanden na deze brief een zorgverzekering afsluiten. U hoeft voor de zorgverzekering geen premie te betalen, omdat u via de Rijksoverheid verzekerd bent tijdens uw detentie. Stuur daarom een detentieverklaring mee naar de zorgverzekeraar. 

Lees meer over zorgverzekering en detentie

Ik ben militair en ben daarom verzekerd via de SZVK. Waarom krijg ik een brief van jullie?

Als militair bent u inderdaad verzekerd via de zorgverzekering krijgsmacht. De SVB kan dit zien aan uw gegevens bij het UWV. De SVB geeft aan ons door dat u niet zelf een zorgverzekering hoeft af te sluiten. U hoeft zelf niets te doen. Wij krijgen hier vanzelf bericht over van de SVB.
 

In geval van overlijden

Na een overlijden sturen wij geen rekeningen meer. Wij schelden openstaande bedragen kwijt. Als nabestaanden of erfgenamen hoeft u ons dus geen premies of boetes te betalen.

Betaalde de overledene zorgpremie aan ons?

Dan sturen wij nog wel een eindafrekening. U hoeft deze niet te betalen. Blijkt uit de eindafrekening dat de overledene te veel heeft betaald? Dan krijgt u als erfgenamen dit bedrag terug. U moet daarvoor wel een verklaring van verwantschap naar ons opsturen.

U ontvangt van ons een brief als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente en u geen zorgverzekering heeft bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Neem contact op met de gemeente waar u ingeschreven staat. Die kan u informeren over uw inschrijving en of u deze moet veranderen.

U heeft een bewijs nodig dat u niet in Nederland verzekerd hoeft te zijn. 

Denkt u dat u geen Nederlandse zorgverzekering hoeft te hebben? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Die kan voor u onderzoeken of een Nederlandse zorgverzekering voor u verplicht is.

Hoe gaat het verder?

De SVB stuurt u een beslissing en geeft de uitslag aan ons door. Als uit dat onderzoek blijkt dat u Wlz-verzekerd bent, dan moet u alsnog een zorgverzekering afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Bent u niet Wlz-verzekerd? Dan hoeft u ook geen Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.