Hoe kan ik wijzigingen in mijn persoonlijke situatie doorgeven?

Het is belangrijk om wijzigingen aan het CAK te melden. Als u aangemeld bent voor de regeling onverzekerden kunt u dat alleen met een brief doen. Het gaat dan om:

  • Uit dienst treden vanwege pensioen
  • Uit dienst treden vanwege een andere baan of ontslag
  • Wijziging adres

Vergeet niet om bewijsstukken mee te sturen, zoals een kopie ontslagbrief of beschikking uitkeringsinstantie.

Ook belangrijk

Veranderingen persoonlijke situatie

Veranderingen in uw persoonlijke situatie moet u ook zo snel mogelijk doorgeven aan: 

  • Uw zorgverzekeraar
  • Uw werkgever
  • Uw uitkeringsinstantie (de organisatie die uw uitkering uitbetaalt) 

Ook moet u ervoor zorgen dat uw adres juist geregistreerd staat bij uw gemeente.

Ik wil niet dat mijn werkgever de premie inhoudt op mijn inkomen

Als het mogelijk is, kiezen wij voor 'broninhouding'. Dat betekent dat uw werkgever de premie inhoudt op uw inkomen. Alleen als uw inkomen niet voldoende is, laten wij u acceptgiro's toesturen.

Ik wil rechtstreeks aan het CAK betalen

De premie kunt u niet rechtstreeks aan ons betalen. Als uw werkgever weigert of nalaat de premie in te houden op uw inkomen, kan hij die achteraf niet meer op u verhalen. Wel blijft uw werkgever verplicht de premie aan ons af te dragen.

Het bedrijf waar ik werk, is failliet gegaan

Als uw werkgever failliet is gegaan, kan hij de premie niet meer op uw inkomen inhouden. Tot de datum van het faillissement (uitspraak van de rechter), komen de premiebetalingen voor zijn rekening. Vanaf die datum moet u zelf de premie betalen. Wij vragen het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) om u iedere maand een acceptgiro toe te sturen. U gebruikt die acceptgiro om de premie aan ons te betalen.
 
Hebben wij de melding van het faillissement te laat ontvangen? Dan heeft u bij ons misschien een achterstand in de premiebetaling opgelopen. In dat geval hoeft u die bedragen niet meteen te betalen. Wij verrekenen die in uw eindafrekening.

Ik ben toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (WSNP)

Voor schuldhulpverlening of schuldsanering maken wij geen uitzondering. U blijft verplicht de zorgpremie aan ons te betalen.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.