Wanneer stop ik met betalen aan het CAK en wat gebeurt er dan?

Als wij namens u een zorgverzekering afsluiten, dan betaalt u een hogere premie. Wij stoppen na 12 maanden met de inhouding van deze hogere (bestuursrechtelijke) premie. Wij melden dit in een brief aan uw werkgever of uitkeringsinstantie. In die brief staat ook precies wanneer hij moet stoppen met inhouden.

Aanvullende vragen

Wanneer ontvang ik de eindafrekening?

8 weken nadat de incasso van de bestuursrechtelijke premie is stopgezet, ontvangt u de eindafrekening. De eindafrekening is een overzicht van betaalde en nog te betalen premie, en een totaalbedrag. Als uw werkgever of uitkeringsinstantie de loonadministratie niet op tijd heeft aangepast, dan is het mogelijk dat hij een keer te veel premie inhoudt. In dat geval krijgt u dat bedrag terug. Ook deze informatie vindt u terug op uw eindafrekening.

Hoeveel premie betaal ik aan de zorgverzekeraar?

De premie die u zelf aan uw zorgverzekeraar gaat betalen, is lager dan de bestuursrechtelijke premie. Uw zorgverzekeraar informeert u over het nieuwe premiebedrag.

Ik heb te veel of te weinig betaald

Heeft u meer betaald dan het totaalbedrag? Dan krijgt u het te veel betaalde bedrag terug. We betalen uit als het bedrag € 5 of hoger is.

Als u nog moet bijbetalen, dan ontvangt u een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). U mag het openstaande bedrag in termijnen afbetalen. U betaalt pas als het bedrag € 50 of hoger is.

Moet ik de laatste acceptgiro nog betalen?

U moet alle acceptgiro's betalen die u van het CJIB ontvangt, ook als u al een afmeldingsbericht heeft ontvangen. Betaalt u de laatste maandpremie niet? Dan loopt u de kans dat u incassokosten moet betalen.

Wanneer krijg ik te veel betaalde premie terug?

Voordat wij een eindafrekening kunnen maken, moeten we eerst alle betalingen afwachten. Die ontvangen wij van werkgevers, uitkeringsinstanties en van het CJIB. Als alle betalingen bekend zijn, weten we of u premie terugkrijgt of nog moet bijbetalen. Dit duurt ongeveer 8 weken.

Wanneer sluit het CAK mijn dossier?

Als de eindafrekening is voldaan, dan sluiten wij uw dossier. Voor uw zorgverzekering heeft u dan alleen nog met uw zorgverzekeraar te maken.

Ik kan de eindafrekening echt niet betalen

Soms meldt de deurwaarder ons dat u op dat moment uw eindafrekening echt niet kan betalen. Dan stoppen wij tijdelijk het incassoproces. Wel controleert de deurwaarder eenmaal per jaar of u op een later tijdstip misschien wel kunt betalen. Als dat zo is, dan starten wij het incassoproces opnieuw.

In geval van overlijden

Na uw overlijden vervallen al uw schulden bij het CAK. Uw nabestaanden of erfgenamen hoeven ons dus geen achterstallige premies te betalen. Wel maken wij een eindafrekening. Als daaruit blijkt dat u te veel heeft betaald, dan ontvangen uw erfgenamen het te veel betaalde bedrag. Zij moeten ons daarvoor wel een verklaring van erfrecht toesturen.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.