Afmelding

Uw zorgverzekeraar meldt u in de volgende situaties definitief bij ons af:

  1. U heeft geen schuld meer bij uw zorgverzekeraar.
  2. Uw zorgverzekeraar is akkoord gegaan met een regeling om uw schuld te betalen. Bijvoorbeeld:

    • bij een (minnelijke) schuldregeling (dit regelt u samen met een schuldhulpverlener)

    • u bent toegelaten tot de wettelijke schuldsanering of Wsnp (dit vraagt u aan samen met een schuldhulpverlener).

Wat gebeurt er na de definitieve afmelding?

Als uw zorgverzekeraar u definitief heeft afgemeld, betaalt u weer de gewone zorgpremie. U betaalt dus niet meer aan het CAK. Dit betekent dat wij niet langer de hogere premie laten inhouden op uw inkomen. Betaalde u de hogere premie via een betaalverzoek aan het CJIB? Dan ontvangt u die niet meer.

Staan er nog bedragen open bij het CJIB? Dan hoeft u deze na uw afmelding niet meer te betalen.

Lees meer over afmelding door de zorgverzekering

U wilt uw schuld bij uw zorgverzekeraar in delen (termijnen) afbetalen. Bel of mail uw zorgverzekeraar en vraag om een betalingsregeling voor uw hele schuld daar. Op de website Zorgverzekeringslijn.nl vindt u tips hiervoor. Heeft uw zorgverzekeraar een deurwaarder ingeschakeld? Spreek dan een betalingsregeling af met de deurwaarder. De deurwaarder geeft dan aan uw zorgverzekeraar door dat u een betalingsregeling heeft afgesproken.  

De schuldhulpverlener is iemand die u helpt met uw schulden. Deze persoon heeft tijd nodig om uw schulden op een rij te zetten. De tijd die hij nodig heeft, heet een ‘stabilisatieperiode’. Deze duurt maximaal 8 maanden.

Stabilisatieovereenkomst

U sluit met uw schuldhulpverlener een stabilisatieovereenkomst. Uw zorgverzekeraar moet deze goedkeuren. Als uw zorgverzekeraar akkoord gaat, dan meldt hij u af bij ons. Dit is eerst een voorlopige afmelding. U betaalt weer de gewone zorgpremie aan uw zorgverzekeraar. Dit betekent dat u dan geen hogere premie meer betaalt aan ons.

Voorstel voor schuldregeling

Samen met de schuldhulpverlener werkt u in de stabilisatieperiode aan een voorstel om uw schulden op te lossen. In dit voorstel wordt uw hele schuld bij de zorgverzekeraar aangepakt. Ook bedragen die al bij een deurwaarder liggen. Samen stuurt u dit voorstel voor een schuldregeling naar uw zorgverzekeraar, die akkoord moet gaan.

Lees wat er na de stabilisatieperiode gebeurt

Heeft u te veel premie betaald? Die krijgt u terug nadat u bent afgemeld. Hoe u dit terugkrijgt, hangt af van uw situatie:

  • Is de premie ingehouden op uw loon of uitkering? Dan storten wij dat bedrag onmiddellijk terug aan uw werkgever of uitkeringsinstantie.
  • Heeft u uw premie aan het CJIB betaald? Dan stort het CJIB het bedrag binnen twee weken terug.
  • Wordt er geen bedrag uitbetaald? Dan is uw eindsaldo 0 euro.

Lees meer hoe ik kan inzien wat ik heb betaald

Zodra uw zorgverzekeraar u definitief bij ons afmeldt, stoppen wij met premie innen. U ontvangt daarover een afmeldbrief. Daarna sluiten we uw dossier en ontvangt u geen brieven meer van ons.

Tegelijk met uw afmeldbrief versturen we ook een brief naar uw werkgever of uitkeringsinstantie. Daarin staat precies wanneer die moet stoppen met inhouden. Betaalt u de premie aan het CJIB? Dan geven wij aan het CJIB door dat u niet meer hoeft te betalen. 

U heeft daarna voor uw zorgverzekering alleen nog met uw zorgverzekeraar te maken.

Betaalt u weer 6 maanden geen zorgpremie? Dan meldt uw uw zorgverzekeraar u opnieuw aan.

Te laat stoppen

Stopt uw werkgever of uitkeringsinstantie te laat met premie inhouden? Dan houdt hij misschien een keer te veel premie in. Die premie krijgt u terug. Wij betalen dit binnen 2 weken terug aan uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Als iemand die is overleden een schuld heeft bij het CAK, dan vervalt deze. Had deze persoon te maken met  de regeling wanbetalers? Dan hoeven erfgenamen een premieschuld bij het CAK niet meer te betalen.

Is er te veel aan het CAK betaald? Dan betalen wij dat bedrag uit aan de erfgenamen.U moet dan wel een verklaring van verwantschap sturen. Bij een terugbetaling van boven de € 2.000 euro hebben wij een verklaring van erfrecht nodig.

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact met ons op.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.