Afmelding

Uw zorgverzekeraar meldt u in de volgende situaties bij ons af:

 1. U heeft geen schuld meer.
 2. Uw zorgverzekeraar is akkoord gegaan met een regeling om uw schuld te betalen. Bijvoorbeeld:

  • bij een (minnelijke) schuldregeling (dit regelt u samen met een schuldhulpverlener)

  • u bent toegelaten tot de wettelijke schuldsanering of Wsnp (dit vraagt u aan samen met een schuldhulpverlener).

Wat gebeurt er na de afmelding?

Na afmelding betaalt u weer de gewone zorgpremie aan uw zorgverzekeraar. U betaalt dus geen hogere premie meer aan het CAK. Dit betekent dat er geen hogere premie meer wordt ingehouden op uw inkomen. Betaalde u de hogere premie per betaalverzoek aan het CJIB? Dan ontvangt u die niet meer.

De schuld die u heeft opgebouwd bij het CAK voor de wanbetalersregeling wordt na de definitieve afmelding kwijtgescholden.

Tip

Voor schuldhulpverlening kunt u terecht bij uw gemeente. De schuldhulpverleners weten precies welke organisaties in uw regio hulp kunnen bieden. Daarnaast werken gemeenten samen met de Kredietbank Nederland en organisaties voor maatschappelijk werk.

Heeft u een bijstandsuitkering? Vraag dan bij uw gemeente naar de uitstroomregeling voor bijstandsgerechtigden (‘Regeling uitstroom’).

Lees meer over afmelding door de zorgverzekering

U wilt uw schuld bij uw zorgverzekeraar in delen (termijnen) afbetalen. Bel of mail uw zorgverzekeraar en vraag om een betalingsregeling voor uw hele schuld daar. Op de website Zorgverzekeringslijn.nl vindt u tips hiervoor.

Heeft uw zorgverzekeraar een deurwaarder ingeschakeld? Spreek dan een betalingsregeling af met de deurwaarder. De deurwaarder geeft dan aan uw zorgverzekeraar door dat u een betalingsregeling heeft afgesproken. 

Voorlopige afmelding

Als uw zorgverzekeraar akkoord gaat met een betalingsregeling, dan meldt hij u bij ons af. Dit is eerst een voorlopige afmelding. U krijgt hierover een brief van ons.

Verder verandert het volgende voor u:

 • U betaalt weer de gewone zorgpremie aan uw zorgverzekeraar. U betaalt dus geen hogere premie meer aan het CAK.
 • U betaalt iedere maand een bedrag aan uw zorgverzekeraar om uw schuld te betalen.
 • U krijgt uw zorgtoeslag weer zelf.  

Let op

Houdt u zich niet aan de betalingsregeling? Dan meldt de zorgverzekeraar u weer bij ons aan. U gaat weer de hogere premie betalen aan het CAK via inhouding op uw inkomen of per betaalverzoek aan het CJIB.

Definitieve afmelding

Als u uw schuld helemaal heeft betaald, dan meldt de zorgverzekeraar u definitief bij ons af.

Lees meer over de hoogte van uw schuld bij de zorgverzekeraar

De schuldhulpverlener heeft tijd nodig om uw schulden op een rij te zetten. Dat kan in een ‘stabilisatieperiode’ van maximaal 8 maanden.

Stabilisatieovereenkomst

U sluit met uw schuldhulpverlener een stabilisatieovereenkomst, die uw zorgverzekeraar moet goedkeuren. Gaat uw zorgverzekeraar akkoord, dan meldt hij u af bij ons. Dit is eerst een voorlopige afmelding. U betaalt weer de gewone zorgpremie aan uw zorgverzekeraar. U betaalt dus geen hogere premie meer aan ons.

Voorstel voor schuldregeling

Uw schuldhulpverlener werkt in de stabilisatieperiode met u aan een voorstel om uw schulden op te lossen. Samen stuurt u dit voorstel voor een schuldregeling naar uw zorgverzekeraar, die akkoord moet gaan. In het voorstel wordt uw hele schuld bij de zorgverzekeraar aangepakt, ook bedragen die al bij een deurwaarder liggen.

Lees wat er na de stabilisatieperiode gebeurt

Heeft u premie te veel betaald? Die krijgt u terug nadat u bent afgemeld.

 • Is de premie ingehouden op uw loon of uitkering? Dan storten wij dat bedrag onmiddellijk terug naar uw werkgever of uitkeringsinstantie.
 • Heeft u uw premie aan het CJIB betaald? Dan stort het CJIB het bedrag binnen twee weken terug.

Wordt er geen bedrag uitbetaald? Dan is uw eindsaldo 0 euro. 

Lees meer hoe ik kan inzien wat ik heb betaald

Nee, sinds 1 augustus 2018 versturen wij geen eindafrekeningen meer. Als u definitief bent afgemeld door uw zorgverzekeraar, dan hoeft u niets meer aan ons te betalen. U krijgt hier ook bericht van.

Heeft u meer bestuursrechtelijke premie betaald dan u ons hoefde te betalen? Dan krijgt u de te veel betaalde premie terug.

Tip

Als u nog bij ons bent aangemeld, dan moet u de bestuursrechtelijke premie gewoon aan ons blijven betalen. Als u definitief bent afgemeld door uw zorgverzekeraar, dan krijgt u hier bericht van. 

Lees meer over de afgeschafte eindafrekening

Zodra uw zorgverzekeraar u definitief bij ons afmeldt, stoppen wij met premie innen. U ontvangt daarover een afmeldbrief. Daarna krijgt u geen brieven meer van ons. We sluiten dan uw dossier.

Samen met uw afmeldbrief versturen we ook een brief naar uw werkgever of uitkeringsinstantie. Daarin staat precies wanneer die moet stoppen met inhouden.

U heeft daarna voor uw zorgverzekering alleen nog met uw zorgverzekeraar te maken. Uw zorgverzekeraar meldt u alleen weer aan bij het CAK als u opnieuw een achterstand opbouwt van 6 maandpremies.

Let op

Als uw werkgever of uitkeringsinstantie zijn administratie niet op tijd aanpast, houdt hij misschien een keer te veel premie in. Die premie krijgt u terug.

Het kan gebeuren dat bij het CAK nog een schuld voor de bestuursrechtelijke premie openstaat op het moment dat iemand overlijdt. Achterstanden voor onze premie vervallen bij het overlijden. Erfgenamen hoeven een premieschuld bij het CAK dus niet meer te betalen.

Is er te veel aan het CAK betaald, dan betalen wij dat bedrag uit aan de erfgenamen. Zij moeten ons dan wel een verklaring van erfrecht toesturen.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.