Ik ben aangemeld

Bekijk de video: De regeling wanbetalers. Zo werkt het. (YouTube 1:50 min)

Tip

U kunt onze video met ondertiteling bekijken. Ga in de videospeler naar instellingen. En kies voor ondertiteling.

U heeft  6 maanden of langer geen premie voor uw zorgverzekering betaald. Ook heeft u niet gereageerd op herinneringen van uw zorgverzekeraar. Daarom heeft uw zorgverzekeraar u bij ons aangemeld.

Wat betekent dit voor mij?

U betaalt voortaan een hogere zorgpremie aan ons. We noemen dit de bestuursrechtelijke premie. In 2022 is deze premie € 152,20 per persoon (was € 147,80 in 2021). Dit bedrag geldt per maand. U betaalt dus geen zorgpremie meer aan uw zorgverzekeraar. Wel blijft u verzekerd bij uw zorgverzekeraar.

Meer weten?

Lees dan ons informatieblad (19-11-2021, pdf, 36 kB). Hierin vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de regeling wanbetalers.

Lees meer over uw aanmelding bij het CAK

Hoe u de premie moet betalen, hangt af van uw situatie:

U heeft werk of ontvangt een uitkering

Dan vragen wij uw werkgever of uitkeringsinstantie om de premie in te houden. Deze premie gaat af van uw loon of uitkering. We noemen dit broninhouding.

Kunnen wij de premie niet op uw inkomen laten inhouden? Dan ontvangt u elke maand een betaalverzoek van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Hiermee betaalt u uw zorgpremie. 

U ontvangt zorgtoeslag en betaalt via betaalverzoeken

Dan gaat uw zorgtoeslag naar het CJIB. Zij gebruiken het om alvast een deel van uw premie te betalen. Wat overblijft, betaalt u via betaalverzoeken van het CJIB.

U kunt de premie niet op een andere manier betalen. Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Kijk dan voor informatie en tips op Ik heb moeite met betalen.

Spreek een betalingsregeling af voor de schuld bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar meldt u dan voorlopig bij ons af. U betaalt aan uw zorgverzekeraar dan weer de normale zorgpremie. Plus het bedrag dat u samen afspreekt om uw schuld af te lossen.

Uw zorgverzekeraar meldt u definitief bij ons af wanneer u:

  • uw hele schuld bij uw zorgverzekeraar hebt betaald; of
  • een schuldenregeling afsluit waaraan uw zorgverzekeraar meedoet.

Lees meer over afgemeld worden voor de regeling wanbetalers

Lukt het niet om de schuld bij uw zorgverzekeraar zelf op te lossen? Vraag bij uw gemeente dan om hulp van een schuldhulpverlener. Lastige schulden zijn een goede reden om schuldhulpverlening aan te vragen.

Wat doet schuldhulpverlening?

Een schuldhulpverlener maakt samen met u een overzicht van uw schulden en inkomsten. Daarna maakt u samen een plan om uw schulden op te lossen.

Voorstel voor schuldregeling

Een schuldhulpverlener kan bijvoorbeeld met u een betaalvoorstel maken voor de schuld bij uw zorgverzekeraar. Als uw zorgverzekeraar deze schuldregeling accepteert, dan meldt hij u af bij het CAK.

Stabilisatieovereenkomst

Soms moet uw schuldhulpverlener uw schulden eerst verder uitzoeken. Dit kan in een ‘stabilisatieperiode’ van maximaal 8 maanden. Uw schuldhulpverlener werkt intussen met u aan een voorstel om uw schulden bij de zorgverzekeraar (en bij andere schuldeisers) te regelen. U moet hiervoor wel een stabilisatieovereenkomst afsluiten met uw schuldhulpverlener. En uw zorgverzekeraar moet deze overeenkomst goedkeuren.

Lees meer over de stabilisatieovereenkomst en uw afmelding bij ons.

Er zijn verschillende situaties waarin de zorgverzekeraar u weer aanmeldt:

  • U heeft zich niet gehouden aan de betalingsregeling met de zorgverzekeraar.
  • De schuldregeling die u met uw schuldhulpverlener heeft voorbereid is mislukt.
  • U heeft opnieuw 6 maanden of langer uw zorgpremie niet betaald.

Onterecht aangemeld?

Vindt u dat u onterecht bij ons bent aangemeld? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Lees ook: Ik ben onterecht aangemeld. Wat nu?

U kunt zich niet zelf afmelden bij het CAK. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar. Alleen uw zorgverzekeraar kan u afmelden bij ons.

Komt u er niet uit met uw zorgverzekeraar? Neem dan contact op met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Deze stichting bemiddelt als verzekerden en zorgverzekeraars het niet eens kunnen worden met elkaar.
 

Ja, u kunt gewoon naar de dokter en de apotheek. U blijft namelijk verzekerd bij uw zorgverzekeraar voor zorg uit het basispakket van de zorgverzekering (Rijksoverheid.nl). In uw zorgpolis staat welke medische kosten u vergoed krijgt.

Heeft u rekeningen zelf betaald? Dan kunt u die opsturen naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan de vergoeding voor uw rekeningen mogelijk wel verrekenen met uw schuld.

Ben ik nog aanvullend verzekerd?

Als u uw zorgpremie niet heeft betaald, dan kan de zorgverzekeraar uw aanvullende verzekeringen stoppen. Neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar.

Dat kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Daar heeft u de schuld namelijk opgebouwd. U moet die schuld daarom ook daar aflossen. Dat kan bijvoorbeeld door een betalingsregeling met uw zorgverzekeraar af te spreken.

Waaruit bestaat de schuld bij de zorgverzekeraar?

De schuld bij uw zorgverzekeraar is meer dan alleen de zorgpremies (basispakket) die u niet heeft betaald. Er kunnen andere kosten bij zitten zoals de incassokosten (voor de ingeschakelde deurwaarder), eigen risico, rente of zorgkosten. Ook deze kosten moet u zelf betalen.

Hogere premie geen vervanging voor schuld

Met de hogere (bestuursrechtelijke) premie betaalt u geen schuld af bij uw zorgverzekeraar. Die moet u nog steeds zelf aanpakken. Bijvoorbeeld door een betalingsregeling met uw zorgverzekeraar af te spreken.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.