Premie betalen via betaalverzoeken CJIB

Heeft u deze maand een brief gekregen dat u uw zorgpremie via uw inkomen gaat betalen? En heeft u 20 augustus niet uw zorgtoeslag ontvangen? Door een vergissing van het CJIB is uw zorgtoeslag niet aan u betaald.

Uw zorgtoeslag wordt uiterlijk woensdag 26 augustus door het CJIB overgemaakt naar uw bankrekening. U hoeft hiervoor niets te doen. Excuses voor het ongemak.

Lees meer over actueel: uitbetaling zorgtoeslag

Betaalverzoeken zijn een manier om uw bestuursrechtelijke premie te betalen.

We controleren na de aanmelding altijd eerst of we uw premie door uw werkgever of uitkeringsorganisatie kunnen laten inhouden op uw inkomen. Als inhouden niet mogelijk is, dan krijgt u betaalverzoeken van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Wij kunnen deze manier van innen niet veranderen.

U ontvangt betaalverzoeken om uw bestuursrechtelijke premie te betalen als u bijvoorbeeld:

  • geen vast loon heeft of een te laag inkomen om onze premie op in te houden
  • uitzendkracht bent (zonder dienstverband)
  • een werkloosheidsuitkering (WW) ontvangt of in de Ziektewet zit

Heeft u meeverzekerde gezinsleden van 18 jaar of ouder? Voor hen ontvangt u aparte betaalverzoeken.

Let op

Als het CJIB uw zorgtoeslag krijgt om uw bestuursrechtelijke premie te betalen, dan vindt u op het betaalverzoek van CJIB alleen het restbedrag.

U moet het bedrag binnen 6 weken na het betaalverzoek betalen. Anders stuurt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) u een aanmaning. U moet de premie dan binnen 2 weken betalen. Dat is uw laatste mogelijkheid om het premiebedrag zelf over te maken. Daarna schakelt het CJIB een deurwaarder in. Dit leidt tot extra kosten en die kosten moet u zelf betalen.

Nee, u kunt geen betalingsregeling afspreken voor onze premie. Die betaalt u namelijk al per maand.

Let op

U kunt altijd bij uw zorgverzekeraar informeren naar een regeling om uw achterstanden daar te betalen. Als uw zorgverzekeraar u een betalingsregeling geeft, kan hij u afmelden bij ons. Wij stoppen dan (tijdelijk) met premie innen.

 

Als u onze premie via betaalverzoeken betaalt, krijgt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) uw zorgtoeslag via de Belastingdienst. U ontvangt uw zorgtoeslag dan niet meer zelf. Op deze manier betaalt u al een deel van de premie die u moet betalen. Hier is zorgtoeslag ook voor bedoeld.
Voor de rest van het premiebedrag krijgt u een betaalverzoek van het CJIB.

Vindt u dat uw zorgtoeslag onterecht wordt omgeleid? Neem dan contact op met het CJIB. Als blijkt dat u zelf uw zorgtoeslag moet ontvangen, dan betaalt het CJIB de omgeleide bedragen aan u uit.

Let op

Heeft u deze maand een brief gekregen dat u uw zorgpremie via uw inkomen gaat betalen? En heeft u 20 augustus niet uw zorgtoeslag ontvangen? Door een vergissing van het CJIB is uw zorgtoeslag niet aan u betaald.

Uw zorgtoeslag wordt uiterlijk woensdag 26 augustus door het CJIB overgemaakt naar uw bankrekening. U hoeft hiervoor niets te doen. Excuses voor het ongemak.

Zorgtoeslag is bedoeld voor mensen met weinig inkomen. De toeslag is bedoeld om een deel van de zorgpremie mee te betalen. U vraagt zorgtoeslag aan bij de Belastingdienst. Die bepaalt of u de toeslag krijgt. Heeft u gezinsleden van 18 jaar of ouder, vraag dan of zij ook recht hebben op zorgtoeslag.

Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl.
 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.