Premie betalen via loon of uitkering

Betaalt u de hogere (bestuursrechtelijke) premie aan ons? Dan vragen wij aan het UWV of u een inkomen heeft van een Nederlandse werkgever of organisatie. Iedereen met een inkomen staat namelijk bij het UWV geregistreerd. Een inkomen kan zijn: loon, pensioen of een uitkering.

Daarna vragen wij uw werkgever of de organisatie die uw inkomen betaalt om de bestuursrechtelijke premie daarop in te houden. Uw werkgever of uitkeringsorganisatie maakt de premie dan iedere maand aan ons over.

Staan er gezinsleden op uw polis van 18 jaar of ouder? Dan betaalt u ook voor hen de hogere (bestuursrechtelijke) premie. Die premie laten wij niet op uw loon of uitkering inhouden. U betaalt voor hen altijd via betaalverzoeken die u van het CJIB ontvangt. Deze betaalverzoeken staan op uw naam. 

Polis splitsen

U kunt uw polis bij de zorgverzekeraar ook laten splitsen. Gezinsleden van 18 jaar of ouder komen dan op een eigen polis te staan. Vanaf dat moment betalen zij zelf hun premie.

Kinderen jonger dan 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. U betaalt voor hen geen premie.

Nee, u kunt de premie niet zelf aan ons betalen. Wij laten de premie inhouden door uw werkgever of uitkeringsinstantie. Heeft u geen inkomen waar wij de premie op kunnen laten inhouden? Dan ontvangt u een betaalverzoek van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Lees meer over hoe u de premie moet betalen

Als uw werkgever niet of te laat betaalt, dan vragen wij dit nogmaals. Uw werkgever is namelijk verplicht de premie aan ons te betalen.

Terugbetaling aan werkgever

Uw werkgever mag de premie niet achteraf op uw inkomen inhouden. Dit staat in de Zorgverzekeringswet (artikel 18f, lid 4). U hoeft die dus niet meer terug te betalen aan uw werkgever. Uw werkgever moet de premie die hij niet heeft ingehouden zelf aan ons betalen.

Ligt er beslag op uw inkomen? Dat betekent dat uw inkomen voor een deel naar uw schulden gaat. U heeft dan recht op een beslagvrije voet. De deurwaarder mag op dit deel van het inkomen geen beslag leggen. Dit deel kunt u gebruiken voor uw levensonderhoud.

De premie die u aan ons betaalt is geen loonbeslag. De zorgpremie is een vaste last en hoort daarom juist bij de beslagvrije voet. Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt daarom de zorgpremie in van uw beslagvrije voet. 

Tip

Denkt u dat uw beslagvrije voet te laag is? Dan kunt u aan de deurwaarder vragen om deze opnieuw te berekenen. De deurwaarder berekent dan de beslagvrije voet opnieuw. Zo houdt u genoeg geld over om van te leven.

U kunt het best maandelijkse rekeningen meesturen om aan de deurwaarder te laten zien dat uw kosten hoger zijn. 

Neem contact met ons op als uw werkgever te lang premie inhoudt. Wij geven uw werkgever of uitkeringsinstantie dan nog een keer opdracht om te stoppen.

Staan er gezinsleden van 18 jaar of ouder op de polis van uw zorgverzekering? Dan betaalt u ook voor hen bestuursrechtelijke premie. U krijgt daarvoor betaalverzoeken van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze betaalverzoeken staan op uw naam. 

Zorgtoeslag naar CJIB

De zorgtoeslag van uw meeverzekerde gezinsleden gaat naar het CJIB. Hiervan wordt voor hun de premie betaald. Vindt u dit onterecht? Neem dan contact op met het CJIB.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.