Berekening van de eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand voor hulp of ondersteuning die u in 2020 krijgt. Het kan ook minder zijn.

De meeste hulp of ondersteuning die de gemeente aanbiedt, valt onder de eigen bijdrage Wmo van maximaal € 19,00. In een enkel geval vraagt uw gemeente nog een aparte bijdrage in de kosten. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. 

In 2020 bepalen wij uw maximale eigen bijdrage per maand op basis van 2 gegevens: 

  1. leeftijd
  2. wel of geen partner

 

Lees meer over hoe we de maximale eigen bijdrage bepalen.

Nee, in 2020 betaalt u een vaste eigen bijdrage per maand. De eigen bijdrage verandert niet als u meer of minder hulp of ondersteuning heeft gehad in een maand.

Weten hoe het zat in 2019? Bekijk de pagina over de Wmo in 2019.

Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U betaalt een eigen bijdrage voor zorg in een instelling. De berekening van deze bijdrage is dezelfde als voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Lees meer over de eigen bijdrage voor beschermd wonen.

Met een persoonsgebonden budget (pgb) van uw gemeente kunt u zelf ondersteuning, hulpmiddelen en voorzieningen uit de Wmo inkopen. Voor een pgb Wmo betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. U ontvangt elke maand een factuur van ons. In 2020 is de eigen bijdrage € 19,00 per maand of minder.

Let op

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) voor beschermd wonen? Dan is de berekening van de eigen bijdrage afhankelijk van de vergoeding van de wooncomponent.

Lees meer over een pgb beschermd wonen.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.