Met welke gegevens bepaalt het CAK de maximale periodebijdrage?

De berekening van de maximale periodebijdrage (het bedrag dat u maximaal per periode van vier weken moet betalen) doen wij op basis van 4 gegevens:

  1. uw leeftijd
  2. uw huishouden
  3. uw inkomen
  4. uw vermogen

 

1. Uw leeftijd

Pensioengerechtigde leeftijd

De berekening van de maximale periodebijdrage is anders als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Heeft u een partner die nog niet pensioengerechtigd is? Dan verandert uw maximale periodebijdrage pas als hij/zij ook pensioengerechtigd wordt. Op www.svb.nl kunt u met uw geboortedatum berekenen wanneer u pensioengerechtigd bent.

Tip
Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u berekenen wat de gevolgen zijn voor uw eigen bijdrage als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. 

2. Uw huishouden

Bij de berekening van de eigen bijdrage kijken wij of u alleen woont. Of dat u met iemand samenwoont. Bijvoorbeeld omdat u getrouwd bent of omdat u een huisgenoot heeft. 

Ik woon alleen

Wij berekenen de eigen bijdrage met uw inkomen en vermogen.

Ik ben getrouwd

Voor de eigen bijdrage tellen het inkomen en vermogen van u en uw echtgenoot mee.

Ik ben niet getrouwd, maar ik woon wel met iemand samen

Heeft u een partner of huisgenoot die 18 jaar of ouder is? Dan tellen het inkomen en vermogen van die persoon ook mee bij de berekening van de eigen bijdrage.

Dit noemen wij een gezamenlijk huishouden. Een gezamenlijk huishouden bestaat bij de berekening van de eigen bijdrage uit 2 personen.

Van een gezamenlijk huishouden is sprake als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

  • U verblijft met uw partner of huisgenoot het grootste deel van de tijd samen in een woning. Dat kan dus ook zijn als u wel beiden een eigen woning heeft.
  • U zorgt voor elkaar, financieel en/of medisch. Bijvoorbeeld bij ziekte, u doet boodschappen of kookt voor elkaar. Of u heeft een gezamenlijke bankrekening.

Let op

Het inkomen en vermogen van inwonende volwassen kinderen en ouders tellen niet mee bij de berekening van de eigen bijdrage.

3. Uw inkomen

Wij berekenen uw maximale periodebijdrage met uw verzamelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomen uit de 3 ‘boxen’ van de Belastingdienst:

Box 1. Inkomsten uit werk, of een uitkering, en de eigen woning
Box 2. Inkomsten uit aandelen en dividenden
Box 3. Opbrengsten uit sparen en beleggen

Ik heb aangifte inkomensbelasting gedaan

De Belastingdienst geeft uw inkomen en vermogen aan ons door. Uw inkomen en vermogen zijn vastgesteld door de Belastingdienst op basis van uw belastingaangifte.

Ik heb geen aangifte inkomstenbelasting gedaan

Dan is voor u alleen een belastbaar loon bekend. Dit is het totaal van uw salaris of uitkering. De Belastingdienst geeft uw belastbaar loon ook aan ons door.

Tip
Op MijnOverheid kunt u het inkomen zien dat de Belastingdienst voor u geregistreerd heeft.

2 jaar terug

Wij berekenen uw eigen bijdrage met uw inkomen en vermogen van 2 jaar geleden. In 2018 gebruiken wij uw inkomen en vermogen over 2016. De reden hiervoor is dat de Belastingdienst uw inkomen en vermogen pas een jaar later vaststelt.
 
Tip
Is uw inkomen en/of vermogen (veel) lager geworden dan 2 jaar geleden? Dan kunt u om een aanpassing van uw eigen bijdrage vragen.

4. Uw vermogen

Heeft u vermogen zoals spaargeld of beleggingen? Dan telt bij de berekening van de bijdrage een deel van uw vermogen extra mee.

Boven deze grenzen telt uw vermogen mee:

  • Voor alleenstaanden is de grens € 24.437,- spaargeld op 1 januari 2016.
  • Bij een gezamenlijk huishouden is de grens € 48.874,- spaargeld op 1 januari 2016.

Bij de berekening van de eigen bijdrage gebruiken wij het vermogen in box 3 van de Belastingdienst. Daarbij gaat het om 8% van de ‘grondslag sparen en beleggen’. De grondslag sparen en beleggen is het deel van uw vermogen boven het heffingsvrij vermogen.

Kijk op de site van de Belastingdienst als u meer wilt weten over de hoogte van het heffingsvrij vermogen.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.