Ik woon alleen. Hoe berekent het CAK mijn maximale periodebijdrage?

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage per periode berekenen.

Stap 1. Inkomen en vermogen

Uw bijdrageplichtige inkomen is uw inkomen dat meetelt voor de eigen bijdrage. Het bestaat uit uw inkomen van 2 jaar geleden en een deel van uw vermogen. Voor het berekenen van uw eigen bijdrage in 2018 gelden dus uw gegevens uit 2016.

Verzamelinkomen of belastbaar loon over 2016

Uw verzamelinkomen wordt vastgesteld door de Belastingdienst. Het bestaat uit de volgende boxen:
Box 1. Inkomsten uit werk of een uitkering, en de eigen woning
Box 2. Inkomsten uit aandelen en dividenden
Box 3. Opbrengsten uit sparen en beleggen
Uw verzamelinkomen staat op uw belastingaanslag.

Heeft u geen aangifte inkomstenbelasting gedaan? Dan is van u alleen een belastbaar loon bekend. Dit is het totaal van uw salaris of uitkering. U kunt deze gegevens terugvinden op uw jaaropgave.

+ 8% van de grondslag sparen en beleggen

Heeft u vermogen in box 3 van de Belastingdienst? Dan telt een deel van uw vermogen extra mee voor het bijdrageplichtige inkomen. Namelijk 8% van de grondslag sparen en beleggen. De grondslag sparen en beleggen is het deel van uw vermogen boven het heffingsvrij vermogen.

- eventuele compensatie ouderentoeslag

Bent u pensioengerechtigd en heeft u vermogen in box 3? Dan heeft u recht op een extra aftrek als uw inkomen in box 1 en 2 lager is dan € 20.075. Deze aftrek is maximaal € 2.700 per persoon.

= Bijdrageplichtige inkomen

Stap 2. Inkomensgrens

Is uw bijdrageplichtige inkomen niet hoger dan € 22.873 (voor niet-pensioengerechtigden) of € 17.474 (voor pensioengerechtigden)? Dan is uw maximale periodebijdrage € 17,60. Dit is de laagste maximale periodebijdrage. Uw gemeente kan dit bedrag verlagen.
 
Heeft u een hoger inkomen? Ga dan verder met stap 3.

Stap 3. Pensioengerechtigd of niet-pensioengerechtigd

Pensioengerechtigd

 • Uw bijdrageplichtige inkomen over 2016
 • min € 17.474
 • 12,5% van de uitkomst
 • plus € 228,80 
 • delen door 13 (perioden)
 • = uw maximale periodebijdrage

Niet-pensioengerechtigd

 • Uw bijdrageplichtige inkomen over 2016
 • min € 22.873
 • 12,5% van de uitkomst
 • plus € 228,80
 • delen door 13 (perioden)
 • = uw maximale periodebijdrage

Let op

Deze bedragen zijn de standaardbedragen. Uw gemeente kan hiervan in uw voordeel afwijken. Uw maximale periodebijdrage wordt dan mogelijk lager.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.