Ik ben getrouwd of woon samen. Hoe berekent het CAK mijn maximale periodebijdrage?

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage per periode berekenen.

Stap 1 Inkomen en vermogen

Uw gezamenlijke bijdrageplichtige inkomen is het inkomen dat meetelt voor de eigen bijdrage. Het bestaat uit uw inkomen van 2 jaar geleden en een deel van uw vermogen. En dat van uw partner. Voor het berekenen van uw eigen bijdrage in 2018 rekenen we dus met gegevens uit 2016.

Verzamelinkomen of belastbaar loon van u en uw partner over 2016

Uw verzamelinkomen wordt vastgesteld door de Belastingdienst. Het bestaat uit de volgende boxen:
Box 1. Inkomsten uit werk of een uitkering, en de eigen woning
Box 2. Inkomsten uit aandelen en dividenden
Box 3. Opbrengsten uit sparen en beleggen
Uw verzamelinkomen staat op uw belastingaanslag.

Heeft u geen aangifte inkomstenbelasting gedaan? Dan is van u alleen een belastbaar loon bekend. Dit is het totaal van uw salaris of uitkering. U kunt deze gegevens terugvinden op uw jaaropgave.

+ 8% van de grondslag sparen en beleggen

Heeft u en/of uw partner vermogen in box 3 van de Belastingdienst? Dan telt een deel van het vermogen extra mee voor het gezamenlijke bijdrageplichtige inkomen. Namelijk 8% van de grondslag sparen en beleggen. De grondslag sparen en beleggen is het deel van uw vermogen boven het heffingsvrij vermogen. 

- eventuele compensatie ouderentoeslag

Bent u pensioengerechtigd en heeft u vermogen in box 3? Dan heeft u recht op een extra aftrek als uw inkomen in box 1 en 2 lager is dan € 20.075. Deze aftrek is maximaal € 2.700 per persoon.

= Gezamenlijke bijdrageplichtige inkomen

Stap 2 Inkomensgrens

Is uw gezamenlijke bijdrageplichtige inkomen niet hoger dan € 35.175 (voor niet-pensioengerechtigden) of € 24.128 (voor pensioengerechtigden)? Dan is uw maximale periodebijdrage € 0 als u niet-pensioengerechtigd bent en € 17,60 als u pensioengerechtigd bent. Dit is de laagste maximale periodebijdrage voor 2 personen. Uw gemeente kan dit bedrag wel verlagen.
 
Heeft u een hoger inkomen? Ga dan verder met stap 3.

Stap 3 Pensioengerechtigd of niet-pensioengerechtigd

Allebei pensioengerechtigd

 • Uw gezamenlijke bijdrageplichtige inkomen over 2016
 • min € 24.128,-
 • 12,5% van de uitkomst
 • plus € 228,80
 • delen door 13 (perioden)
 • = uw maximale periodebijdrage

Eén van ons is nog niet-pensioengerechtigd

 • Uw gezamenlijke bijdrageplichtige inkomen over 2016
 • min € 35.175,-
 • 12,5% van de uitkomst
 • delen door 13 (perioden)
 • = uw maximale periodebijdrage

 

Let op

Deze bedragen zijn de standaardbedragen. Uw gemeente kan hiervan in uw voordeel afwijken. Uw maximale periodebijdrage wordt dan mogelijk lager. In onze Eigen bijdrage rekenhulp vindt u de juiste berekening voor uw gemeente.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.