Met welke gegevens bepaalt het CAK of u de eigen bijdrage betaalt?

In 2022 betaalt bijna iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand. We bepalen of u de eigen bijdrage betaalt op basis van 2 gegevens: we kijken naar uw leeftijd en of u een partner voor de eigen bijdrage heeft.
 

  • Als u alleenstaand bent, betaalt u de eigen bijdrage van € 19,- per maand. Ook nadat u de AOW-leeftijd (in 2022 is dit 66 jaar en 7 maanden) heeft bereikt.
  • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft minimaal één van u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.
  • Heeft u allebei de AOW-leeftijd bereikt? Dan gaat u vanaf dat moment de eigen bijdrage van € 19,- per maand betalen.
 

U heeft een partner en betaalt geen eigen bijdrage. Waarom is dat eigenlijk?

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een maatregel geïntroduceerd die gaat over koopkracht. Daardoor gaan we er bij een tweepersoonshuishouden met Wmo-ondersteuning vanuit, dat mogelijk één persoon een inkomen heeft. En dat kosten voor zorg relatief hoog kunnen zijn. Door de maatregel worden deze huishoudens gecompenseerd.

U betaalt geen eigen bijdrage als u allebei of één van u de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.
 

Tip

In sommige gemeenten hoeven bewoners met een laag inkomen geen eigen bijdrage te betalen. Dat is onderdeel van het 'minimabeleid'. Bij minimabeleid kijken wij of uw inkomen lager is dan de grens die de gemeente heeft vastgesteld. Als uw inkomen lager is, dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.