Wat is minimabeleid?

In sommige gemeenten hoeven bewoners met een laag inkomen geen eigen bijdrage te betalen. Dat is onderdeel van het 'minimabeleid'. Bij minimabeleid kijken wij of uw inkomen lager is dan de grens die de gemeente heeft vastgesteld. Als uw inkomen lager is, dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Inkomen van 2 jaar geleden

Woont u in een gemeente met minimabeleid? Dan kijken we naar uw inkomen dat meetelt voor de eigen bijdrage (bijdrageplichtige inkomen) van twee jaar geleden. Dat bestaat uit:

  • uw inkomen (het geregistreerde inkomen van 2 jaar geleden); en
  • een deel van uw spaargeld en beleggingen (als u dit heeft).

We krijgen deze gegevens van de Belastingdienst. Het CAK gaat hier zorgvuldig mee om. We gebruiken de gegevens alleen om uw eigen bijdrage te bepalen. 

Geen korting, maar wel laag inkomen?

Woont u in een gemeente met minimabeleid en moet u een eigen bijdrage betalen? Dan is uw inkomen dat meetelt voor de eigen bijdrage hoger dan de grens die de gemeente heeft vastgesteld. We kijken naar uw inkomen van 2 jaar geleden. Is uw inkomen in 2020 lager? En valt u daarmee wel onder de inkomensgrens van de gemeente? Vraag dan een aanpassing aan van de eigen bijdrage.  

Let op

U kunt alleen minimakorting krijgen op de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Minimabeleid geldt niet voor de Wet langdurige zorg (Wlz) of beschermd wonen.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.