Wat is minimakorting?

Uw gemeente bepaalt welke eigen bijdrage u moet betalen voor ondersteuning vanuit de Wmo. In sommige gemeenten hoeven bewoners met een laag inkomen geen eigen bijdrage te betalen. Zij krijgen ‘minimakorting’. Minimakorting is onderdeel van het ‘minimabeleid’ van de gemeente.

Inkomen van 2 jaar geleden

Woont u in een gemeente met minimabeleid? Dan kijken we naar uw inkomen dat meetelt voor de eigen bijdrage (bijdrageplichtige inkomen) van twee jaar geleden. Is dat lager dan de inkomensgrens die de gemeente heeft vastgesteld? Dan krijgt u minimakorting en hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

We bekijken minimakorting per periode

Gemeentes met minimabeleid stellen zelf de inkomensgrenzen vast. Als u alleenstaand bent, dan is de inkomensgrens anders dan als u een partner heeft. En ook uw leeftijd speelt een rol (wel of niet AOW-leeftijd). Daarom bekijken we iedere periode opnieuw of u in aanmerking komt voor de minimakorting. Er kan in de loop van een jaar immers van alles veranderen.  

Geen korting, maar wel laag inkomen?

Woont u in een gemeente met minimabeleid en heeft u geen korting gekregen? Dan zit uw inkomen dat meetelt voor de eigen bijdrage (bijdrageplichtige inkomen) boven de grens die de gemeente heeft vastgesteld. Wij kijken naar uw inkomen van 2 jaar geleden. Is uw inkomen in 2019 minstens € 2.600 lager dan in 2017? En valt u daarmee wel onder de inkomensgrens van de gemeente? Vraag dan een aanpassing aan van de eigen bijdrage.  

Minimakorting in uw gemeente?

Als uw gemeente minimakorting geeft, dan staat dit op uw factuur. Ook de inkomensgrens staat erbij vermeld. We vermelden altijd de inkomensgrens die geldt voor uw persoonlijke situatie. Als u bijvoorbeeld alleenstaand bent, dan ziet u dus de inkomensgrens voor een alleenstaande.

Let op

U kunt alleen minimakorting krijgen op de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Minimabeleid geldt niet voor de Wet langdurige zorg (Wlz) of beschermd wonen.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.