Beschermd wonen en de Wmo

Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U betaalt een eigen bijdrage voor zorg in een instelling. De berekening van deze bijdrage is dezelfde als voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat is beschermd wonen?

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Het is voor mensen met psychische of psychosociale problemen. U woont niet thuis, maar onder begeleiding in een instelling. Bijvoorbeeld in een beschermde woonvorm, zoals een gezinsvervangend tehuis.

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

Let op

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) voor beschermd wonen? Dan is de hoogte van uw eigen bijdrage afhankelijk van uw situatie:

  • Heeft u een pgb Wmo beschermd wonen zonder vergoeding van de wooncomponent? Dan betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand. 
  • Heeft u een pgb Wmo beschermd wonen met vergoeding van de wooncomponent? Dan betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen en eventueel vermogen. Met de Eigen bijdrage rekenhulp kunt u uw eigen bijdrage berekenen.

Lees meer over een pgb beschermd wonen

 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.