De eigen bijdrage

Woont u zelfstandig? Dan betaalt u in 2022 voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand. Het kan ook minder zijn. Gemeenten mogen de eigen bijdrage van € 19 verlagen.

Wordt u begeleid bij het wonen? Dat noemen we 'beschermd wonen'. In dat geval is de eigen bijdrage mogelijk anders. Lees daarover alles op Beschermd wonen en de wmo.

In een aantal situaties hoeft u geen eigen bijdrage te betalen

  • Uw gemeente heeft bepaald dat u geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Bijvoorbeeld omdat uw gemeente minimabeleid heeft. Of omdat uw gemeente u een vrijstelling heeft gegeven.
  • U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg.
  • U bent getrouwd of heeft een partner. En minimaal één van u heeft de AOW-leeftijd (66 jaar en 7 maanden) nog niet bereikt.

Berekening van de eigen bijdrage

Beschermd wonen en pgb Wmo

 

 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.