Zorg vanuit de Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met dementie. Of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Voor zorg vanuit de Wlz betaalt u een deel zelf: de eigen bijdrage. Het CAK berekent hoeveel u per maand moet betalen. Ook ontvangt u van ons elke maand de factuur. 

De Wlz in 2023

Heeft u een brief (beschikking) gehad over de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) of beschermd wonen in 2023? We hebben de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet.

Bekijk de meest gestelde vragen

Dat is een brief waarin staat hoe hoog uw eigen bijdrage per maand is voor de Wlz. In de beschikking staat onder andere uw inkomen en/of vermogen. Heeft u een partner? Dan staan ook de gegevens van uw partner op de beschikking.

Tip

In Mijn CAK kunt u 24 uur per dag uw facturen en beschikkingen voor de Wlz bekijken, downloaden en afdrukken. Ook van eerdere jaren. Ga naar Mijn CAK en log in met uw DigiD.

Lees meer over de beschikking Wlz

Een startbrief (kennisgeving) is een brief waarin staat dat wij uw gegevens in onze administratie hebben opgenomen. Het zorgkantoor of de gemeente heeft die gegevens bij ons aangeleverd, omdat u zorg of ondersteuning heeft ontvangen.

Lees meer over de startbrief voor de Wlz

Ouders die zijn gedupeerd door de problemen met de kinderopvangtoeslag hoeven schulden bij overheidsinstanties niet meer te betalen. Het kabinet wil dat deze ouders een nieuwe start kunnen maken in hun leven. Het CAK geeft hier ook gehoor aan. 

Bent u een gedupeerde ouder? En betaalt u een eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wlz?

Bekijk de veelgestelde vragen

Over de Wlz

Bekijk de video De Wlz. Zo werkt het (YouTube, 1:44 min).

Tip

U kunt onze video met ondertiteling bekijken. Ga in de videospeler naar instellingen. En kies voor ondertiteling.

Heeft u blijvend 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? Dan kunt u een indicatie aanvragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit doet u bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden voor de Wlz.

Tip

Met de webcheck op de website van het CIZ kunt u snel bepalen of u een aanvraag voor Wlz-zorg kunt doen. Met een Wlz-indicatie heeft u recht op passende zorg in een zorginstelling. U mag ook thuis (blijven) wonen als u dat wilt. Het  zorgkantoor kijkt samen met u welke Wlz-zorg het beste past bij uw wensen en zorgbehoeften. Ook kunnen zij u helpen bij het maken van een keuze.

U betaalt een eigen bijdrage voor de volgende Wlz-zorg:

 • U woont volledig in een zorginstelling. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor gehandicapten.
 • U verblijft een aantal dagen in de week in een zorginstelling (deeltijdverblijf).
 • U heeft een volledig pakket thuis of modulair pakket thuis (overbruggingszorg).
 • U heeft een persoonsgebonden budget (pgb) voor zorg vanuit de Wlz.
 • U woont in een instelling voor beschermd wonen. Deze ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar de eigen bijdrage is hetzelfde als voor de Wlz.
 • U krijgt zorg in een ziekenhuis, omdat u wacht op een plek in een zorginstelling.

Lees meer over overzicht wlz-zorg

Er zijn 4 mogelijkheden:

 1. Vanaf de dag waarop u de sleutel van uw woning in de instelling krijgt. Of vanaf de dag dat u wordt opgenomen.
 2. Vanaf de startdatum van uw persoonsgebonden budget, de zorg uit uw modulair pakket thuis of uw volledig pakket thuis.
 3. Wacht u in het ziekenhuis op een plek in een zorginstelling? Dan betaalt u een eigen bijdrage vanaf de datum van de indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).
 4. Ontvangt u thuis zorg en/of begeleiding, terwijl u wacht op een plek in een zorginstelling? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor overbruggingszorg vanaf de datum van de indicatie van het CIZ. U betaalt pas de eigen bijdrage voor verblijf vanaf de dag dat er plek is in de zorginstelling.

Vertrekt u uit de zorginstelling? Of is de zorg gestopt? Wij krijgen dan de einddatum van de zorg door.

Het kan zijn dat u nog een factuur voor de hele maand ontvangt. U ontvangt dan de volgende maand een correctiefactuur. Heeft u te veel eigen bijdrage betaald? Dan storten wij dat bedrag terug. Of wij verrekenen het bedrag met een openstaande factuur.

Staat op de volgende factuur nog steeds geen einddatum? Geef dan de juiste einddatum aan ons door. U kunt onjuiste zorggegevens doorgeven met Mijn CAK. Wij vragen uw zorgaanbieder dan om de gegevens te controleren.

Tip

Gaat u binnenkort weer zelfstandig wonen en betaalt u nu de hoge eigen bijdrage? Dan geldt voor u mogelijk de 'Regeling terugkeer naar zelfstandig wonen'. U betaalt dan de laatste 4 maanden de lage eigen bijdrage. Vraag uw behandelend arts of zorgkantoor om meer informatie. Doe dit uiterlijk 4 maanden voordat u verhuist.

Zodra u zorg vanuit de Wlz ontvangt, stuurt het zorgkantoor uw gegevens naar het CAK. U hoeft zelf niets te doen.

 • Van uw gemeente ontvangen wij uw persoonlijke gegevens zoals uw adres en burgerlijke staat.
 • Van de Belastingdienst of UWV ontvangen wij daarna de gegevens van uw inkomen en vermogen. Met deze gegevens kunnen wij uw eigen bijdrage vaststellen.

Het CAK gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw eigen bijdrage te berekenen. Lees meer over hoe we met uw gegevens omgaan.

Heeft u een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)? Dan valt uw zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Heeft u via uw gemeente een indicatie voor beschermd wonen? Dan valt uw ondersteuning onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Lees meer over wetten en regels voor de Wlz

Berekening van de eigen bijdrage

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

De berekening van de eigen bijdrage voor Wlz-zorg en beschermd wonen doen wij op basis van inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en zorg.

Lees meer over de gegevens voor de eigen bijdrage

Woont u in een instelling? Dan betaalt u de eerste 4 maanden de lage eigen bijdrage voor Wlz-zorg. Daarna betaalt u meestal de hoge eigen bijdrage.

Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als uw partner nog thuis woont. Of als u voor kinderen moet zorgen. Dan blijft u de lage eigen bijdrage betalen. Welke eigen bijdrage u betaalt, hangt af van uw situatie.

Lees meer over hoge of lage eigen bijdrage

Wij berekenen de lage eigen bijdrage op basis van uw bijdrageplichtige inkomen.

Tip

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

Lees meer over berekenen lage eigen bijdrage Wlz

Wij berekenen de hoge eigen bijdrage op basis van uw bijdrageplichtig inkomen.

Tip

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

Lees meer over berekenen hoge eigen bijdrage Wlz

Wij berekenen de eigen bijdrage voor een modulair pakket thuis (mpt) op basis van uw bijdrageplichtig inkomen.

Tip

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp berekent u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage.

Lees meer over berekenen eigen bijdrage mpt

Wij berekenen de eigen bijdrage voor een persoonsgebonden budget (pgb) op basis van uw bijdrageplichtige inkomen.

Tip

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

Lees meer over berekenen eigen bijdrage pgb

Nee. U hoeft dan voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geen eigen bijdrage te betalen. U betaalt alleen de eigen bijdrage voor de Wlz. Ook bij beschermd wonen geldt een vrijstelling voor de eigen bijdrage voor andere ondersteuning vanuit de Wmo.

Lees meer over dubbele eigen bijdrage betalen

Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U betaalt een eigen bijdrage voor zorg in een instelling. De berekening van deze bijdrage is dezelfde als voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Lees meer over de eigen bijdrage voor beschermd wonen.

Vast bedrag

Nee, de eigen bijdrage voor de Wlz is een vast bedrag. De eigen bijdrage hangt niet af van de zorg die u ontvangt.

Uitzondering: mpt + 20 uur zorg of minder

Heeft u een modulair pakket thuis (mpt)? En heeft u in een maand 20 uur zorg of minder? Dan betaalt u in 2023 voor die maand een eigen bijdrage van € 26,-. Wij passen dit achteraf automatisch aan. Wilt u dat wij de eigen bijdrage vooraf voor u aanpassen? Stuur ons een bericht.

Overig

Is iemand in uw directe omgeving overleden? Gecondoleerd met uw verlies. U hoeft dit niet aan het CAK door te geven. Wij krijgen het overlijden via de gemeente door.

Bekijk de meest gestelde vragen na een overlijden

Om zaken voor een ander te mogen regelen, moet u gemachtigd zijn. Bent u dit? Vul dan het formulier Automatisch betalen in en stuur het op.

Let op

 • ​Voeg een kopie toe van een juridische verklaring. Bijvoorbeeld een volmacht of levenstestament waarin staat dat u gemachtigd bent.
 • Bent u wel gemachtigd, maar niet de rekeninghouder? Dan kunnen wij uw aanvraag zonder een juridische verklaring helaas niet verwerken.
 • Regelt u als coach of beheerder het budget van een ander? Vul dan een machtigingsformulier in en stuur die mee met de aanvraag.

Woont u of uw partner in een zorginstelling en krijgt u of uw partner een AOW? Dan kunt u bij de SVB uw AOW voor gehuwden veranderen naar een AOW voor ongehuwden. Als u daarvoor kiest, dan krijgt u een hoger AOW-pensioen. Een AOW voor ongehuwden kan soms (grote) gevolgen hebben voor uw eigen bijdrage. Wij hebben de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet.

Tip

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u zelf een proefberekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage. Zo weet u ongeveer wat er verandert aan uw eigen bijdrage als u ervoor kiest om uw AOW te veranderen bij de SVB. Houd er rekening mee dat u bij een AOW voor ongehuwden alleenstaand bent voor de berekening van uw eigen bijdrage. Vul daarom alleen uw eigen inkomen en/of vermogen in de rekenhulp.

Wij adviseren u om de meest gestelde vragen goed door te nemen voordat u besluit om uw AOW te veranderen.

Bekijk de meest gestelde vragen

Overbruggingszorg is zorg en/of begeleiding die u ontvangt terwijl u wacht op een plek in een zorginstelling. U betaalt een eigen bijdrage voor de Wlz vanaf de datum van de indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Er zijn verschillende mogelijkheden. U kunt ons bijvoorbeeld vragen om uw eigen bijdrage aan te passen. Of u kunt een betalingsregeling aanvragen.

Lees meer over de mogelijkheden

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.