Zorg vanuit de Wlz

Wlz staat voor Wet langdurige zorg. De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met dementie. Of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. U betaalt voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. Met de eigen bijdrage betaalt u zelf een deel van de kosten.

Voor deze zorg betaalt u een eigen bijdrage:

  • U woont in een zorginstelling. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor gehandicapten.
  • U heeft een volledig pakket thuis of modulair pakket thuis.
  • U heeft een persoonsgebonden pudget (pgb) voor zorg vanuit de Wlz.
  • U woont in een instelling voor beschermd wonen. Deze ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar de eigen bijdrage is hetzelfde als voor de Wlz.

Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Ook stuurt het CAK u de factuur voor de eigen bijdrage.  

Over de Wlz

Berekening van de eigen bijdrage

Brief van het CAK

Start- en einddatum

Beschermd wonen

Wet- en regelgeving Wlz

Overig

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.
Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy