Berekening van de eigen bijdrage

Uw eigen bijdrage hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw zorg en de samenstelling van uw huishouden bepalen welke bijdrage u betaalt. Met het inkomen en vermogen berekenen wij hoe hoog uw eigen bijdrage wordt.

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

De berekening van de eigen bijdrage voor Wlz-zorg en beschermd wonen doen wij op basis van inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en zorg.

Lees meer over de gegevens voor de eigen bijdrage

Woont u in een instelling? Dan betaalt u de eerste 4 maanden de lage eigen bijdrage voor Wlz-zorg. Daarna betaalt u meestal de hoge eigen bijdrage.

Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als uw partner nog thuis woont. Of als u voor kinderen moet zorgen. Dan blijft u de lage eigen bijdrage betalen. Welke eigen bijdrage u betaalt, hangt af van uw situatie.

Lees meer over hoge of lage eigen bijdrage

Wij berekenen de lage eigen bijdrage op basis van uw bijdrageplichtige inkomen.

Tip

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

Lees meer over berekenen lage eigen bijdrage Wlz

Wij berekenen de hoge eigen bijdrage op basis van uw bijdrageplichtig inkomen.

Tip

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

Lees meer over berekenen hoge eigen bijdrage Wlz

Wij berekenen de eigen bijdrage voor een modulair pakket thuis (mpt) op basis van uw bijdrageplichtig inkomen.

Tip

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp berekent u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage.

Lees meer over berekenen eigen bijdrage mpt

Wij berekenen de eigen bijdrage voor een persoonsgebonden budget (pgb) op basis van uw bijdrageplichtige inkomen.

Tip

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

Lees meer over berekenen eigen bijdrage pgb

Nee. U hoeft dan voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geen eigen bijdrage te betalen. U betaalt alleen de eigen bijdrage voor de Wlz. Ook bij beschermd wonen geldt een vrijstelling voor de eigen bijdrage voor andere ondersteuning vanuit de Wmo.

Lees meer over dubbele eigen bijdrage betalen

Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U betaalt een eigen bijdrage voor zorg in een instelling. De berekening van deze bijdrage is dezelfde als voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Lees meer over de eigen bijdrage voor beschermd wonen.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.