Hoe berekent het CAK de eigen bijdrage voor een modulair pakket thuis?

Wij berekenen de eigen bijdrage voor een modulair pakket thuis (mpt) op basis van uw bijdrageplichtige inkomen.

Tip

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

Wilt u zelf uw eigen bijdrage voor het modulair pakket thuis narekenen? Hieronder staat de berekening van de eigen bijdrage voor 2018.

Stap 1. Bereken uw bijdrageplichtige inkomen

uw verzamelinkomen (of belastbaar loon) over 2016

+

8% van de grondslag sparen en beleggen 

-

de eventuele compensatie vervallen ouderentoeslag

-

€ 6.085,- aftrek bijdrageplichtige inkomen mpt

=

uw bijdrageplichtige inkomen

 

Stap 2. Bereken uw eigen bijdrage op maandbasis

10% van uw bijdrageplichtige inkomen

delen door

12

-

mpt-aftrek van € 138,80

=

uw eigen bijdrage per maand

20 uur zorg of minder

Ontvangt u per maand 20 uur zorg of minder? Dan is uw eigen bijdrage € 23,- per maand. Dat is het minimale bedrag dat u voor een mpt betaalt.  

Ontvangt u de ene maand meer en de andere maand minder uren zorg? Dan betaalt u alleen in de maanden waarin u 20 uur zorg of minder heeft ontvangen de eigen bijdrage van € 23,-. Voor de maand(en) waarin u meer dan 20 uur zorg afneemt, betaalt u een hogere eigen bijdrage.

Heeft uw partner ook een mpt? En ontvangt u allebei 20 uur zorg of minder? Dan betaalt u gezamenlijk € 23,-.

Tip

Wij hebben de gegevens over de zorg nog niet ontvangen van de zorgaanbieders. Die ontvangen wij pas als de zorg is geleverd. 

Heeft u een modulair pakket thuis? En ontvangt u 20 uur zorg of minder? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen uw eigen bijdrage dan eerder aanpassen.

Uitleg gebruikte termen:

Uw verzamelinkomen of belastbaar loon over 2016:

De Belastingdienst stelt uw verzamelinkomen vast. Het bestaat uit de volgende boxen:
Box 1. Inkomsten uit werk of een uitkering, en de eigen woning
Box 2. Inkomsten uit aandelen en dividenden
Box 3. Opbrengsten uit sparen en beleggen

Uw verzamelinkomen staat op uw belastingaanslag. Heeft u geen aangifte inkomstenbelasting gedaan? Dan is van u alleen een belastbaar loon bekend. Dit is het totaal van uw salaris of uitkering. U vindt deze gegevens terug op uw jaaropgave.

8% grondslag sparen en beleggen:

De grondslag sparen en beleggen is het deel van uw vermogen boven het heffingsvrije vermogen. 8% hiervan telt extra mee voor uw eigen bijdrage. Wij kijken naar uw vermogen op 1 januari 2016. Het heffingsvrije vermogen was in 2016 € 24.437,- per persoon.

Lees meer over de grondslag sparen en beleggen.

 

Compensatie vervallen ouderentoeslag:

 

Bent u pensioengerechtigd en heeft u vermogen in box 3? Dan heeft u recht op een extra aftrek als uw inkomen in box 1 en 2 lager is dan € 20.075,- . Deze aftrek is maximaal € 2.700,- per persoon.

Lees meer over de compensatie vervallen ouderentoeslag
 

Aftrek bijdrageplichtige inkomen mpt:

Bij een modulair pakket thuis ontvangt u een extra aftrek van het bijdrageplichtige inkomen van € 6.085,- (in 2018). Uw eigen bijdrage wordt hierdoor lager.

Mpt-aftrek:

Bij een modulair pakket thuis ontvangt u een korting op uw eigen bijdrage van € 138,80 per maand (in 2018). Heeft uw partner ook Wlz-zorg, anders dan een modulair pakket thuis of een pgb? Dan vervalt de mpt-aftrek.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy