Hoe berekent het CAK de eigen bijdrage voor een modulair pakket thuis?

Wij berekenen de eigen bijdrage voor een modulair pakket thuis (mpt) op basis van uw bijdrageplichtig inkomen.

Tip

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp berekent u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage.

Wilt u uw eigen bijdrage voor het modulair pakket thuis narekenen? Hieronder staat de berekening van de eigen bijdrage voor 2023.

Stap 1. Bereken uw bijdrageplichtig inkomen

  • Neem uw verzamelinkomen (of belastbaar loon) en dat van uw eventuele partner over 2021.
  • Trek hier de eventuele compensatie vervallen ouderentoeslag van af.
  • Tel hier 4% van het vermogen boven het toetsbedrag bij op. 
  • Trek hier € 6.695,- aftrek bijdrageplichtig inkomen bij een modulair pakket thuis van af.

Stap 2. Bereken uw eigen bijdrage per maand

  • Neem 10% van uw bijdrageplichtig inkomen uit stap 1.
  • Deel dit door 12.
  • Trek hier de mpt-aftrek van € 158,- van af.

20 uur zorg of minder

Heeft u een modulair pakket thuis en krijgt u 20 uur zorg of minder per maand? Dan betaalt u de minimale eigen bijdrage voor een modulair pakket thuis van € 26,-. Wij passen dit achteraf voor u aan.

Tip

Krijgt u 20 uur zorg of minder in uw modulair pakket thuis? En betaalt u meer dan € 26,- eigen bijdrage per maand? Neem dan contact met ons op. Wij passen de eigen bijdrage dan alvast voor u aan.

Lees meer over de eigen bijdrage bij 20 uur zorg of minder

Uitleg gebruikte termen

Uw verzamelinkomen of belastbaar loon over 2021

De Belastingdienst stelt uw verzamelinkomen vast. Het bestaat uit de volgende boxen:
Box 1. Inkomsten uit werk of een uitkering, en de eigen woning
Box 2. Inkomsten uit aandelen en dividenden
Box 3. Opbrengsten uit sparen en beleggen

Uw verzamelinkomen staat op uw belastingaanslag. Heeft u geen aangifte inkomstenbelasting gedaan? Dan is van u alleen een belastbaar loon bekend. Dit is het totaal van uw salaris of uitkering. U vindt deze gegevens terug op uw jaaropgave.

4% van het vermogen boven het toetsbedrag

Heeft u en/of uw partner vermogen in box 3 van de Belastingdienst? En was dat in 2021 meer dan het toetsbedrag van € 31.340,- (alleenstaand) of € 62.680,- (met partner)? Dan telt 4% van het vermogen boven het toetsbedrag mee voor het bijdrageplichtige inkomen.

Lees meer over het toetsbedrag.

Compensatie vervallen ouderentoeslag

Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? En heeft u inkomen uit sparen of beleggen (vermogen)? Dan heeft u misschien recht op de 'compensatie vervallen ouderentoeslag'. Dit is een extra aftrek van uw bijdrageplichtige inkomen. Uw eigen bijdrage wordt hierdoor lager. 

Wij trekken de compensatie vervallen ouderentoeslag automatisch af van uw bijdrageplichtige inkomen. U vindt de berekening op uw beschikking. De compensatie vervallen ouderentoeslag is maximaal €1.700,- per persoon.

Aftrek bijdrageplichtig inkomen bij een modulair pakket thuis

Bij een modulair pakket thuis ontvangt u een extra aftrek van het bijdrageplichtige inkomen van € 6.695,-. Uw eigen bijdrage wordt hierdoor lager.

Mpt-aftrek

Bij een modulair pakket thuis ontvangt u een korting op uw eigen bijdrage van € 158,-. Heeft uw partner ook Wlz-zorg, anders dan een modulair pakket thuis of een persoonsgebonden budget? Dan vervalt de mpt-aftrek.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.