Hoe berekent het CAK de eigen bijdrage voor een modulair pakket thuis?

Wij berekenen de eigen bijdrage voor een modulair pakket thuis (mpt) op basis van uw bijdrageplichtig inkomen.

Tip

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp berekent u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage.

Wilt u uw eigen bijdrage voor het modulair pakket thuis narekenen? Hieronder staat de berekening van de eigen bijdrage voor 2022.

Stap 1. Bereken uw bijdrageplichtig inkomen

  • Neem uw verzamelinkomen (of belastbaar loon) en dat van uw eventuele partner over 2020.
  • Tel hier 4% van de grondslag sparen en beleggen bij op. 
  • Trek hier de eventuele compensatie vervallen ouderentoeslag van af.
  • Trek hier € 6.325 aftrek bijdrageplichtig inkomen bij een modulair pakket thuis van af.

Stap 2. Bereken uw eigen bijdrage per maand

  • Neem 10% van uw bijdrageplichtig inkomen uit stap 1.
  • Deel dit door 12.
  • Trek hier de mpt-aftrek van € 149,20 van af.

20 uur zorg of minder

Heeft u een modulair pakket thuis en krijgt u 20 uur zorg of minder per maand? Dan betaalt u de minimale eigen bijdrage voor een modulair pakket thuis van € 24,80. Wij passen dit achteraf voor u aan.

Tip

Krijgt u 20 uur zorg of minder in uw modulair pakket thuis? En betaalt u meer dan € 24,80 eigen bijdrage per maand? Neem dan contact met ons op. Wij passen de eigen bijdrage dan alvast voor u aan.

Lees meer over de eigen bijdrage bij 20 uur zorg of minder

Uitleg gebruikte termen

Uw verzamelinkomen of belastbaar loon over 2020

De Belastingdienst stelt uw verzamelinkomen vast. Het bestaat uit de volgende boxen:
Box 1. Inkomsten uit werk of een uitkering, en de eigen woning
Box 2. Inkomsten uit aandelen en dividenden
Box 3. Opbrengsten uit sparen en beleggen

Uw verzamelinkomen staat op uw belastingaanslag. Heeft u geen aangifte inkomstenbelasting gedaan? Dan is van u alleen een belastbaar loon bekend. Dit is het totaal van uw salaris of uitkering. U vindt deze gegevens terug op uw jaaropgave.

4% grondslag sparen en beleggen

De grondslag sparen en beleggen is het deel van uw vermogen boven het heffingsvrije vermogen. Hiervan telt 4% extra mee voor uw eigen bijdrage. Wij kijken naar uw vermogen op 1 januari 2020. Het heffingsvrije vermogen was in 2020 € 30.846 per persoon.

Lees meer over de grondslag sparen en beleggen.

Compensatie vervallen ouderentoeslag

Bent u pensioengerechtigd en heeft u vermogen in box 3? Dan heeft u recht op een extra aftrek als uw inkomen in box 1 en 2 lager is dan € 20.869. Deze aftrek is maximaal € 1.700 per persoon.

Lees meer over de compensatie vervallen ouderentoeslag.

Aftrek bijdrageplichtig inkomen bij een modulair pakket thuis

Bij een modulair pakket thuis ontvangt u een extra aftrek van het bijdrageplichtige inkomen van € 6.325. Uw eigen bijdrage wordt hierdoor lager.

Mpt-aftrek

Bij een modulair pakket thuis ontvangt u een korting op uw eigen bijdrage van € 149,20. Heeft uw partner ook Wlz-zorg, anders dan een modulair pakket thuis of een persoonsgebonden budget? Dan vervalt de mpt-aftrek.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.