Hoe berekent het CAK de eigen bijdrage persoonsgebonden budget Wlz?

Wij berekenen de eigen bijdrage voor een persoonsgebonden budget (pgb) op basis van uw bijdrageplichtige inkomen.

Tip

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

Wilt u zelf uw eigen bijdrage voor het pgb narekenen? Hieronder staat de berekening van de eigen bijdrage voor 2023.

Stap 1. Bereken uw bijdrageplichtige inkomen

  • Neem uw verzamelinkomen (of belastbaar loon) en dat van uw eventuele partner over 2021.
  • Trek hier de eventuele compensatie vervallen ouderentoeslag van af.
  • Tel hier 4% van het vermogen boven het toetsbedrag bij op.
  • Trek hier € 6.695 aftrek bijdrageplichtige inkomen pgb van af. 

Stap 2. Bereken uw eigen bijdrage op maandbasis

  • Neem 10% van uw bijdrageplichtige inkomen.
  • Deel dit door 12.
  • Trek hier de pgb-aftrek van € 158 van af. 

Uitleg gebruikte termen

Uw verzamelinkomen of belastbaar loon over 2021

De Belastingdienst stelt uw verzamelinkomen vast. Het bestaat uit de volgende boxen:
Box 1. Inkomsten uit werk of een uitkering, en de eigen woning
Box 2. Inkomsten uit aandelen en dividenden
Box 3. Opbrengsten uit sparen en beleggen

Uw verzamelinkomen staat op uw belastingaanslag.

Heeft u geen aangifte inkomstenbelasting gedaan? Dan is van u alleen een belastbaar loon bekend. Dit is het totaal van uw salaris of uitkering. U vindt deze gegevens terug op uw jaaropgave.

4% van het vermogen boven het toetsbedrag

Heeft u en/of uw partner vermogen in box 3 van de Belastingdienst? En was dat in 2021 meer dan het toetsbedrag van € 31.340 (alleenstaand) of € 62.680 (met partner)? Dan telt 4% van het vermogen boven het toetsbedrag mee voor het bijdrageplichtige inkomen.

Lees meer over het toetsbedrag.

Compensatie vervallen ouderentoeslag

Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? En heeft u inkomen uit sparen of beleggen (vermogen)? Dan heeft u misschien recht op de 'compensatie vervallen ouderentoeslag'. Dit is een extra aftrek van uw bijdrageplichtige inkomen. Uw eigen bijdrage wordt hierdoor lager. 

Wij trekken de compensatie vervallen ouderentoeslag automatisch af van uw bijdrageplichtige inkomen. U vindt de berekening op uw beschikking. De compensatie vervallen ouderentoeslag is maximaal €1.700 per persoon.

Aftrek bijdrageplichtige inkomen

Bij een pgb ontvangt u een extra aftrek van het bijdrageplichtige inkomen van € 6.695.
 
Verblijft u naast uw pgb ook in een Wlz-instelling? Dan vervalt de aftrek van het bijdrageplichtige inkomen.

Pgb-aftrek

Bij een pgb ontvangt u een korting op uw eigen bijdrage van € 158. Heeft u of uw partner ook Wlz-zorg, anders dan een modulair pakket thuis of een pgb? Dan vervalt de pgb-aftrek.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.