Hoe berekent het CAK de hoge eigen bijdrage?

Wij berekenen de hoge eigen bijdrage op basis van uw bijdrageplichtige inkomen.

Tip

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

Welke eigen bijdrage u moet betalen leest u op de pagina Lage of hoge eigen bijdrage.

Wilt u zelf uw hoge eigen bijdrage narekenen? Volg hieronder dan de stappen voor de juiste berekening. De uitleg van de gebruikte termen en waar u deze gegevens kunt vinden, leest u onder stap 1 en 2.

Stap 1. Bereken uw beschikbaar inkomen

 • Neem uw verzamelinkomen (of belastbaar loon) en dat van uw eventuele partner over 2020.
 • Trek hier de verschuldigde belasting van af.
 • Trek hier de aftrek Zorgverzekeringswet (Zvw) van af.
 • Trek hier zak- en kleedgeld van af.
 • Trek hier de korting (niet-)pensioengerechtigde leeftijd van af.
 • Trek hier 15% van de inkomsten uit tegenwoordige arbeid van af.

Stap 2. Bereken uw hoge eigen bijdrage per jaar

 • Neem uw beschikbaar inkomen (uitkomst stap 1).
 • Trek hier de aftrek van het beschikbaar inkomen van af.
 • Trek hier de compensatie vervallen ouderentoeslag (als u die heeft) van af.
 • Tel hier 4% van de grondslag sparen en beleggen bij op. 

Stap 3. Bereken uw hoge eigen bijdrage per maand

 • Neem uw hoge eigen bijdrage per jaar (uitkomst stap 2).
 • Deel dit door 12. 

Maximum hoge eigen bijdrage

De overheid heeft besloten dat er een maximumbedrag is voor de hoge eigen bijdrage. U betaalt in 2022 nooit meer dan € 2.506,00 hoge eigen bijdrage per maand. In 2021 was dit maximum € 2.469,20. 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.