Hoe berekent het CAK de lage eigen bijdrage?

Wij berekenen de lage eigen bijdrage op basis van uw bijdrageplichtige inkomen.

Tip

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

Welke eigen bijdrage u moet betalen leest u op de pagina Lage of hoge eigen bijdrage.

Wilt u zelf uw lage eigen bijdrage narekenen? Hieronder staat de berekening van de lage eigen bijdrage voor 2021.

Stap 1. Bereken uw bijdrageplichtige inkomen

Uw bijdrageplichtige inkomen is het inkomen dat meetelt voor de eigen bijdrage. Het bestaat uit uw inkomen van 2 jaar geleden en een deel van uw vermogen. Heeft u een partner? Dan tellen het inkomen en vermogen van uw partner ook mee.

uw verzamelinkomen of belastbaar loon over 2019

Uw verzamelinkomen wordt vastgesteld door de Belastingdienst. Het bestaat uit de volgende boxen:
Box 1. Inkomsten uit werk of een uitkering, en de eigen woning
Box 2. Inkomsten uit aandelen en dividenden
Box 3. Opbrengsten uit sparen en beleggen
Uw verzamelinkomen staat op uw belastingaanslag.

Heeft u geen aangifte inkomstenbelasting gedaan? Dan is van u alleen een belastbaar loon bekend. Dit is het totaal van uw salaris of uitkering. U kunt deze gegevens terugvinden op uw jaaropgave.


+

4% van uw grondslag sparen en beleggen

 

Heeft u en/of uw partner vermogen in box 3 van de Belastingdienst? Dan telt een deel van dit vermogen extra mee voor het bijdrageplichtige inkomen. Namelijk 4% van de grondslag sparen en beleggen. De grondslag sparen en beleggen is het deel van uw vermogen boven het heffingsvrije vermogen.

 

- eventuele korting compensatie vervallen ouderentoeslag

 

Bent u pensioengerechtigd en heeft u vermogen in box 3? Dan heeft u recht op een extra aftrek als uw inkomen in box 1 en 2 lager is dan € 20.540. De compensatie vervallen ouderentoeslag is maximaal € 1.700 per persoon.

=


uw bijdrageplichtige inkomen

 

Stap 2. Bereken uw lage eigen bijdrage  

10 % van uw bijdrageplichtige inkomen

delen door

12

=

uw eigen bijdrage per maand

 

Stap 3. Minimum en maximum eigen bijdrage

De overheid heeft besloten dat er een minimum- en maximumbijdrage is voor de lage eigen bijdrage.
U betaalt in 2021 minimaal € 171,40 per maand. En maximaal € 899,80 per maand.
In 2020 was het minimum € 168,00 per maand. Het maximum was € 881,60 per maand.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.