Hoe berekent het CAK de lage eigen bijdrage?

Wij berekenen de lage eigen bijdrage op basis van uw bijdrageplichtige inkomen.

Tip

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

Welke eigen bijdrage u moet betalen leest u op de pagina Lage of hoge eigen bijdrage.

Wilt u zelf uw lage eigen bijdrage narekenen? Hieronder staat de berekening van de lage eigen bijdrage voor 2023.

Stap 1. Bereken uw bijdrageplichtig inkomen

Uw bijdrageplichtig inkomen is het inkomen dat meetelt voor de eigen bijdrage. Het bestaat uit uw inkomen van 2 jaar geleden en een deel van uw vermogen. Heeft u een partner? Dan tellen het inkomen en vermogen van uw partner ook mee.

Neem uw verzamelinkomen of belastbaar loon over 2021

Uw verzamelinkomen wordt vastgesteld door de Belastingdienst. Het bestaat uit de volgende boxen:
Box 1. Belastbaar inkomen uit werk en woning (ook uitkering)
Box 2. Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (inkomsten uit aandelen en dividend)
Box 3. Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Uw verzamelinkomen staat op uw belastingaanslag.

Heeft u geen aangifte inkomstenbelasting gedaan? Dan is van u alleen een belastbaar loon bekend. Dit is het totaal van uw salaris of uitkering. U kunt deze gegevens terugvinden op uw jaaropgave.

Trek hier de compensatie vervallen ouderentoeslag van af

Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? En heeft u inkomen uit sparen of beleggen (vermogen)? Dan heeft u misschien recht op de 'compensatie vervallen ouderentoeslag'. Dit is een extra aftrek van uw bijdrageplichtige inkomen. Uw eigen bijdrage wordt hierdoor lager. 

Wij trekken de compensatie vervallen ouderentoeslag automatisch af van uw bijdrageplichtige inkomen. U vindt de berekening op uw beschikking. De compensatie vervallen ouderentoeslag is maximaal €1.700 per persoon.

Tel hier 4% van het vermogen boven het toetsbedrag bij op

Heeft u en/of uw partner vermogen in box 3 van de Belastingdienst? En was dat in 2021 meer dan het toetsbedrag van € 31.340 (alleenstaand) of € 62.680 (met partner)? Dan telt 4% van het vermogen boven het toetsbedrag mee voor het bijdrageplichtige inkomen.

Stap 2. Bereken uw lage eigen bijdrage per maand  

  • Neem 10% van uw bijdrageplichtig inkomen.
  • Deel dit door 12.

Stap 3. Minimum en maximum eigen bijdrage

Er geldt een minimum en een maximum voor de lage eigen bijdrage.
U betaalt in 2023 minimaal € 184,00 per maand. En maximaal € 966,60 per maand.
In 2022 was het minimum € 174,00 per maand. Het maximum was € 913,20 per maand.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.