Met welke gegevens bepaalt het CAK de eigen bijdrage?

De berekening van de eigen bijdrage voor Wlz-zorg doen wij op basis van 5 gegevens:

  1. uw inkomen
  2. uw vermogen
  3. uw leeftijd
  4. uw huishouden
  5. uw zorg

 

1. Uw inkomen

Wij gebruiken bij de berekening van de eigen bijdrage uw verzamelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomen uit de 3 ‘boxen’ van de Belastingdienst:

Box 1. Inkomsten uit werk of een uitkering, en de eigen woning
Box 2. Inkomsten uit aandelen en dividenden
Box 3. Opbrengsten uit sparen en beleggen

Ik heb aangifte gedaan bij de inkomensbelasting

De Belastingdienst geeft uw inkomen en uw vermogen aan ons door. Uw inkomen en vermogen zijn vastgesteld door de Belastingdienst op basis van uw belastingaangifte.

Ik heb geen aangifte gedaan bij de inkomensbelasting

Dan is voor u alleen een belastbaar loon bekend. Dit is het totaal van uw salaris of uitkering. De Belastingdienst geeft uw belastbaar loon aan ons door.
 
Tip
Op MijnOverheid kunt u het inkomen zien dat de Belastingdienst voor u geregistreerd heeft.

2 jaar terug

Wij berekenen uw eigen bijdrage met uw inkomen en vermogen van 2 jaar geleden. In 2018 gebruiken wij uw inkomen en vermogen over 2016. De reden is dat de Belastingdienst uw inkomen en  vermogen pas een jaar later vaststelt.
 
Tip
Is uw inkomen en/of vermogen (veel) lager dan 2 jaar geleden? Dan kunt u om een aanpassing van uw eigen bijdrage vragen.

2. Uw vermogen

Heeft u vermogen zoals spaargeld of beleggingen? Dan telt bij de berekening van de bijdrage een deel van uw vermogen extra mee.

Boven deze grenzen telt uw vermogen mee:

  • Voor alleenstaanden is de grens € 24.437,- spaargeld op 1 januari 2016.
  • Bij een gezamenlijk huishouden is de grens € 48.874,- spaargeld op 1 januari 2016.
     

Bij de berekening van de eigen bijdrage gebruiken wij het vermogen in box 3 van de Belastingdienst. Daarbij gaat het om 8% van de ‘grondslag sparen en beleggen’. De grondslag sparen en beleggen is het deel van uw vermogen boven het heffingsvrij vermogen.
 
Kijk op de site van de Belastingdienst als u meer wilt weten over de hoogte van het heffingsvrij vermogen.

3.  Uw leeftijd

De berekening van de eigen bijdrage is anders als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Heeft u een partner die nog niet pensioengerechtigd is? Dan verandert uw eigen bijdrage pas als hij/zij ook pensioengerechtigd wordt.
 
De peildatum voor uw leeftijd is 31 januari. Bent u op die datum pensioengerechtigd? Dan berekenen wij de eigen bijdrage voor u als pensioengerechtigde. Op www.svb.nl kunt u met uw geboortedatum berekenen wanneer u pensioengerechtigd bent.

Tip
Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u berekenen wat de gevolgen zijn voor uw eigen bijdrage als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. 

4. Uw huishouden

Bij de berekening van de eigen bijdrage kijken we of u een partner heeft. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw eigen bijdrage.
 

Ik ben alleenstaand

Wij berekenen uw eigen bijdrage met uw inkomen en vermogen.
 
Leeft u duurzaam gescheiden? Of bent u gescheiden van tafel en bed? Maar staat uw partner nog wel op de kennisgeving of beschikking? Geef dan aan ons door dat u duurzaam gescheiden leeft.

Ik ben getrouwd of woon samen

Wij berekenen uw eigen bijdrage met het inkomen en vermogen van u en uw partner samen.
 
Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan ontvangen wij de gegevens van uw partner automatisch via uw gemeente. Woont u samen? Geef dan aan ons door dat u samenwoont.

5. Uw zorg

Voor de zorg die u ontvangt, heeft u een indicatie gekregen van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of uw gemeente. In deze indicatie staat welke zorg u nodig heeft. Heeft u een indicatie voor de Wlz? Dan kunt u kiezen voor verschillende vormen van zorg:

Verblijf in een zorginstelling

Voor verblijf in een zorginstelling betaalt u 6 maanden de lage eigen bijdrage. Daarna betaalt u meestal de hoge eigen bijdrage.

Volledig pakket thuis

Voor een volledig pakket thuis (vpt) betaalt u altijd de lage eigen bijdrage.

Modulair pakket thuis

Voor een modulair pakket thuis (mpt) betaalt u de eigen bijdrage voor mpt.

Persoonsgebonden budget

Voor een persoonsgebonden budget (pgb) betaalt u de eigen bijdrage voor pgb.
 
Heeft u een indicatie voor beschermd wonen (Wmo)? Dan kunt u kiezen voor een verblijf in een instelling of een pgb.

Beschermd wonen in een instelling

Voor verblijf in een instelling voor beschermd wonen betaalt u 6 maanden de lage eigen bijdrage. Daarna betaalt u meestal de hoge eigen bijdrage.

Pgb voor beschermd wonen

Voor een pgb voor beschermd wonen betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.