Ik ontvang Wlz-zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. Betaal ik dan 2 keer een eigen bijdrage?

Nee. U hoeft dan voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geen eigen bijdrage te betalen. U betaalt alleen de eigen bijdrage voor de Wlz. Ook bij beschermd wonen geldt een vrijstelling voor de eigen bijdrage voor andere ondersteuning vanuit de Wmo.

Uw partner

Ontvangt uw partner Wmo-ondersteuning, en u Wlz-zorg? En bent u getrouwd of heeft u een partner? Dan geldt de vrijstelling ook voor uw partner.

Let op

Ontvangen u en uw partner een AOW voor ongehuwden? Of bent u gescheiden van tafel en bed? Dan geldt de vrijstelling niet voor uw partner.

Wat moet ik doen?

Wij verwerken de vrijstelling van de eigen bijdrage automatisch. Zo betaalt u nooit te veel. Is de eigen bijdrage voor u (nog) niet goed aangepast? Dan kunt u deze dubbele eigen bijdrage aan ons doorgeven. Wij controleren daarna de gegevens in onze administratie.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.