Voor welke Wlz-zorg betaal ik een eigen bijdrage?

U betaalt een eigen bijdrage voor de volgende Wlz-zorg:

  • U woont volledig in een zorginstelling. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor gehandicapten.
  • U verblijft een aantal dagen in de week in een zorginstelling (deeltijdverblijf).
  • U heeft een volledig pakket thuis of modulair pakket thuis (overbruggingszorg).
  • U heeft een persoonsgebonden budget (pgb) voor zorg vanuit de Wlz.
  • U woont in een instelling voor beschermd wonen. Deze ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar de eigen bijdrage is hetzelfde als voor de Wlz.
  • U krijgt zorg in een ziekenhuis, omdat u wacht op een plek in een zorginstelling.

Tip

Heeft u een aanvullende tandarts- of zorgverzekering? Neem contact op met uw verzekeraar of de zorgaanbieder waar u de zorg van wilt ontvangen. Misschien is alleen een basispakket voldoende zodra u zorg gaat ontvangen vanuit de Wlz. Dit is niet altijd zo en kan verschillen per verzekering en zorgaanbieder.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.