Uw privacy

U kunt erop vertrouwen dat wij uw gegevens beschermen. Dat vinden wij belangrijk. Ook zijn wij ons verplicht te houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat gebeurt er met mijn gegevens in de praktijk?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij doen dit alleen zoals dat volgens de wet mag.

Hoe weet ik welke gegevens het CAK van mij heeft?

U kunt bij ons uw gegevens opvragen via ons contactformulier. Staan hier onjuistheden in? Dan kunt u deze direct aanpassen.

Mag ik een gesprek met het CAK opnemen?

Ja, dat mag. Daarbij gelden wel de spelregels van de Ombudsman:

  • Wij staan een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen.
  • Als wij een geluidsopname niet toelaten, bieden wij een andere oplossing aan.
  • U maakt van tevoren duidelijk dat u een geluidsopname wil maken.
  • U geeft ons een kopie van de opname als wij daarom vragen (of andersom als wij de opname maken).
  • Niemand knipt of plakt in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
  • Niemand verstrekt zonder toestemming van de andere partij geluidsopnamen aan derden.
  • Niemand maakt zonder toestemming van de andere partij geluidsopnamen openbaar.

Geef uw mening

Op hetcak.nl maken we gebruik van Usabilla. Daarmee kunt u met ‘Geef uw mening’ ons een reactie sturen over de website. Wij gebruiken uw mening en verbetersuggesties om onze website beter te maken.

Wij anonimiseren het bericht dat u intypt en maken eventuele persoonlijke gegevens onzichtbaar. Zo is het bericht niet naar u terug te herleiden. Vervolgens sturen wij de gegevens naar Usabilla. Lees hiervoor ook het privacy statement van Usabilla (Engels). 

Maakt u geen gebruik van 'Geef uw mening'? Dan wisselen wij geen gegevens uit met Usabilla.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u verder.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy