HET VERHAAL VAN BARBARA

Tips voor het keukentafelgesprek

Barbara van Beuningen, Wmo-consulent bij de gemeente Beuningen, voert gemiddeld zes keer per week een ‘keukentafelgesprek’. Samen met haar cliënt bespreekt zij dan welke ondersteuning hij of zij nodig heeft. Het doel is dat de cliënt zelfstandig kan blijven wonen en mee kan doen in de samenleving. “Het is een open dialoog tussen de gemeente en de cliënt.”

“Vaak krijgen we bij de gemeente specifieke hulpvragen van of over cliënten. Bijvoorbeeld: ‘Kan ik een scootmobiel krijgen?’ of ‘Kan mijn vader hulp in het huishouden ontvangen?’. Tijdens een gesprek breng ik dan samen met mijn cliënt zijn of haar woon- en leefsituatie in kaart. We kijken welke vorm van ondersteuning nodig is en welke mogelijkheden er zijn. Soms blijkt een andere oplossing dan de hulpvraag namelijk geschikter of meer haalbaar. Openheid is daarom belangrijk.”

Het doel is dat de cliënt zelfstandig kan blijven wonen en mee kan blijven doen in de samenleving.

“Ook de eigen bijdrage komt tijdens het gesprek aan bod. Want niet iedere cliënt weet dat hij of zij zelf moet meebetalen aan de ondersteuning. Mede om die reden kijken we ook altijd naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld hulp van een naaste of vrijwilliger.”

Tips die ik wil meegeven

  • 1Als u zorg of ondersteuning via de gemeente krijgt, betaalt u een eigen bijdrage. Met de eigen bijdrage rekenhulp van het CAK kunt u alvast zelf eenvoudig uitrekenen wat uw eigen bijdrage zal zijn.
  • 2U mag iemand uitnodigen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld een volwassen kind, een vrijwilliger of een onafhankelijke cliëntondersteuner.
  • 3Het is belangrijk om open over uw situatie te vertellen. Alleen dan kunnen we samen kijken wat de beste oplossing is. Het doel is om u zo goed mogelijk verder te helpen.
  • 4Kijk alvast of iemand in uw eigen netwerk u kan ondersteunen, zoals familie, buren en kennissen. Tijdens het gesprek kijken we namelijk ook naar deze oplossing.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.