Aanvragen en wijzigen

Aanvraag

Lees meer over aanpassen eigen bijdrage

Kunt u een factuur niet in één keer betalen? Heeft u een factuur ontvangen voor meerdere perioden of maanden? Dan is vaak een betalingsregeling mogelijk. Voor een betalingsregeling hoeft u niet extra te betalen.

Lees meer over het aanvragen van een betalingsregeling

U kunt op de volgende manieren een kopie factuur of beschikking voor uw eigen bijdrage aanvragen:

Nee, dat kan niet meer. De algemene tegemoetkoming vanuit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie voor het eigen risico zijn per 1 januari 2014 afgeschaft. Ze zijn voor het laatst uitbetaald over 2013. U kunt geen aanvraag meer indienen voor de Wtcg of compensatie eigen risico.

Uw gemeente kan u mogelijk bij hoge zorgkosten ondersteunen via de Wmo of de bijzondere bijstand. Neem hierover contact op met uw gemeente.

Staat uw huis te koop? En kunt u hierdoor de eigen bijdrage niet betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Met deze betalingsregeling krijgt u tijdelijk uitstel van betaling voor een gedeelte van de eigen bijdrage. Wel bouwt u met deze betalingsregeling een schuld op.

Lees meer over betalingsregeling-woning-te-koop

Wijziging

Kloppen de zorggegevens op de factuur of beschikking niet? Dan kunt u bezwaar maken op een van de volgende manieren:

Mijn CAK

Via Mijn CAK vult u het online formulier in.

Bezwaarformulier downloaden en invullen

Open het formulier bezwaar onjuiste zorggegevens (31-07-2018, pdf, 559 kB). Hierop beschrijft u duidelijk welke gegevens niet kloppen en wat volgens u de juiste gegevens zijn. Onderaan het formulier zet u uw handtekening.

Brief schrijven

Schrijft u ons liever een brief? Dan stuurt u ons een bezwaarschrift. Hierin moeten de volgende gegevens staan:

  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt.
  • Een omschrijving van de onjuiste zorggegevens (onder vermelding van datum en kenmerk).
  • Wat volgens u de juiste zorggegevens zijn.
  • Uw handtekening.
  • Uw telefoonnummer, zodat wij u kunnen bellen voor een persoonlijk gesprek.

Let op

Voeg een kopie toe van de factuur of beschikking waartegen u bezwaar maakt.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag

Een postzegel is niet nodig.

Hoe gaat het verder?

Zodra wij uw bezwaar binnen hebben, nemen wij contact op met de organisatie die de gegevens heeft aangeleverd. Dat kan bijvoorbeeld uw gemeente of zorgaanbieder zijn. Hierover leest u meer op de pagina Hoe wordt een bezwaar tegen onjuiste zorggegevens behandeld?

Als er onjuiste gegevens op uw factuur of beschikking staan, dan is dat vervelend. U kunt hiertegen bezwaar maken bij het CAK. Wij nemen dan contact op met de organisatie die ons de gegevens heeft aangeleverd. Bijvoorbeeld uw gemeente of zorgaanbieder.

Lees meer over hoe een bezwaar wordt behandeld.

U betaalt altijd maar één keer per periode of per maand een eigen bijdrage. Ook als u (met uw partner) verschillende vormen van ondersteuning of zorg ontvangt. Welke eigen bijdrage u moet betalen, hangt af van de ondersteuning en zorg die u ontvangt.

Lees meer over welke eigen bijdrage betalen

Het hangt van uw situatie af wat u moet doen als de gegevens van uw partner niet juist zijn.

Lees meer over het doorgeven van onjuiste partnergegevens

Wilt u de facturen van het CAK niet meer via automatische incasso betalen? Dan kunt u de automatische incasso stopzetten. Het hangt van uw situatie af, hoe u dit aan ons kunt doorgeven.

Lees meer over het stopzetten van een automatische incasso

Dat kan met een automatische incasso. Het hangt van uw situatie af hoe u deze automatische incasso aan ons kunt doorgeven.

Lees meer over automatische incasso doorgeven

Het hangt van uw situatie af hoe u een wijziging van uw postadres aan ons doorgeeft.

Lees meer over het doorgeven van een postadres

Wilt u uw rekeningnummer doorgeven aan het CAK? Of uw rekeningnummer wijzigen? Het hangt van uw situatie af hoe u dat kunt regelen.

Lees meer over het doorgeven of wijzigen van uw rekeningnummer

U kunt dit doorgeven via het contactformulier voor bewindvoerders en curatoren

Heeft u een cliënt die valt binnen de regeling Wet langdurige zorg, Beschermd wonen of Wet maatschappelijke ondersteuning? Dan kunt u via het formulier een cliënt aanmelden of financiële informatie opvragen of doorgeven.

Valt uw cliënt binnen de regeling wanbetalers, onverzekerden of gemoedsbezwaarden of woont uw cliënt in het buitenland? Dan kunt u met het formulier een vraag stellen of verzoek doorgeven.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.