Kan ik nog de tegemoetkoming Wtcg of Compensatie eigen risico aanvragen?

Nee, dat kan niet meer. De algemene tegemoetkoming vanuit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie voor het eigen risico zijn per 1 januari 2014 afgeschaft. Ze zijn voor het laatst uitbetaald over 2013. U kunt geen aanvraag meer indienen voor de Wtcg of compensatie eigen risico.

Uw gemeente kan u mogelijk bij hoge zorgkosten ondersteunen via de Wmo of de bijzondere bijstand. Neem hierover contact op met uw gemeente.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.