Wat is het bijdrageplichtige inkomen?

Uw bijdrageplichtige inkomen is het inkomen dat meetelt voor de eigen bijdrage. Het bestaat uit uw inkomen en een deel van uw spaargeld en beleggingen (vermogen). Voor de berekening van uw eigen bijdrage gebruiken wij uw inkomen en vermogen van 2 jaar geleden.

In de Wet langdurige zorg (Wlz) is de berekening van de lage eigen bijdrage anders dan de berekening van de hoge eigen bijdrage. Wel berekenen we beide eigen bijdragen op basis van uw bijdrageplichtige inkomen.

Tip

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.