Wat is de grondslag sparen en beleggen?

De grondslag sparen en beleggen is uw vermogen min het heffingsvrij vermogen. Van dit bedrag tellen wij 4% mee bij uw eigen bijdrage.

Hoe bereken ik mijn grondslag sparen en beleggen?

  1. Eerst moet u weten wat uw vermogen is. Dit is de waarde van uw spaargeld, beleggingen en/of een tweede huis (in box 3 voor de inkomstenbelasting). Voor 2022 rekenen wij met uw vermogen van 2020.
  2. Van dit vermogen trekt u het heffingsvrij vermogen af. Het heffingsvrij vermogen voor 2020 is € 30.846 per persoon. Het bedrag dat u overhoudt, is de grondslag sparen en beleggen.
  3. Heeft u of uw partner de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan geldt voor u mogelijk de korting niet-pensioengerechtigde leeftijd.

U vindt het bedrag van de grondslag sparen en beleggen ook op uw aangifte inkomstenbelasting voor 2020.

Wat betekent dit voor mijn eigen bijdrage?

  • Is uw vermogen lager dan het heffingsvrij vermogen? Dan telt uw vermogen niet mee voor de eigen bijdrage.
  • Als uw vermogen hoger is dan het heffingsvrij vermogen, dan telt 4% van de grondslag sparen en beleggen mee voor de eigen bijdrage.

Let op

In uw verzamelinkomen telt de Belastingdienst ook een deel van de grondslag sparen en beleggen mee (in box 3). Voor de eigen bijdrage telt 4% dus nog extra mee.

Compensatie ouderentoeslag

Heeft u op 31 januari 2022 de AOW-leeftijd bereikt? Dan heeft u mogelijk recht op de compensatie vervallen ouderentoeslag. Dit is een extra aftrek van uw bijdrageplichtige inkomen (inkomen voor de eigen bijdrage). Uw eigen bijdrage kan hierdoor lager worden.

Meer weten

Wilt u meer weten over uw heffingsvrij vermogen? Kijk dan op uw belastingaangifte of neem contact op met de Belastingdienst.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.