Ik heb ook kosten voor mijn kinderen. Is er dan nog iets te doen aan mijn hoge eigen bijdrage?

Moet u de hoge eigen bijdrage betalen voor de Wlz of beschermd wonen? En betaalt u ook voor het levensonderhoud van uw kinderen? Dan kunnen wij mogelijk uw eigen bijdrage aanpassen naar de lage eigen bijdrage.

Wat zijn de voorwaarden om de eigen bijdrage te verlagen?

Er zijn 3 voorwaarden:

  • U betaalt voor het levensonderhoud van uw eigen kind, stiefkind of pleegkind.
  • Uw kind is jonger dan 27 jaar.
  • U of iemand anders ontvangt kinderbijslag voor uw kind, of uw kind ontvangt studiefinanciering.

Om de eigen bijdrage te kunnen aanpassen, hebben wij een of meer bewijsstukken nodig. Uit de bewijsstukken moet blijken dat u financieel zorgt voor uw kind.


Kies uit de volgende 2 mogelijkheden:

Let op

De bewijsstukken mogen niet ouder dan 3 maanden zijn.

Stuur uw aanvraag met bewijsstuk(ken) naar:

CAK

Antwoordnummer 1608

2509 VB  Den Haag

Een postzegel is niet nodig.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.