Ik zit in een GGZ-instelling. Moet ik hiervoor een eigen bijdrage betalen?

Opname voor behandeling in een GGZ-instelling valt de eerste 3 jaar (1.095 dagen) onder uw zorgverzekering. Hier betaalt u geen eigen bijdrage voor aan het CAK.

Verblijft u langer dan 3 jaar in een GGZ-instelling? Dan krijgt u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanaf dat moment gaat u wel een eigen bijdrage betalen aan het CAK.

Na 3 jaar meestal hoge eigen bijdrage

Na 3 jaar in een GGZ-instelling betaalt u meestal meteen de hoge eigen bijdrage voor de Wlz. U heeft dan geen recht meer op 4 maanden lage eigen bijdrage, omdat u al 3 jaar bent opgenomen.

De 4 maanden lage eigen bijdrage zijn bedoeld om mensen tegemoet te komen in kosten. In de eerste maanden dat iemand in een instelling woont, zijn er namelijk vaak extra kosten. Bijvoorbeeld kosten voor een verhuizing.

Wanneer lage eigen bijdrage?

Alleen in de onderstaande gevallen heeft u na 3 jaar wel recht op de lage eigen bijdrage:

  • U woont in een zorginstelling en uw partner woont thuis.

Let op

Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner? Of ontvangt u een AOW voor ongehuwden? Dan heeft u voor de berekening van de eigen bijdrage geen partner en betaalt u de hoge eigen bijdrage.

  • U of uw partner heeft een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget (pgb).
  • U maakt regelmatig kosten voor de opvoeding van een kind.

Beschermd wonen 

Beschermd wonen voor mensen met psychische problemen valt onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Voor beschermd wonen betaalt u wel vanaf de eerste dag een eigen bijdrage. 

Lees meer over wonen in een instelling voor beschermd wonen. 
 

Let op

GGZ Wonen: toegang tot de Wlz vanaf 2021

Vanaf 2021 krijgen GGZ-cliënten die blijvend toezicht of 24 uur per dag intensieve zorg nodig hebben, toegang tot de Wet Langdurige zorg (Wlz).

Bekijk de factsheet 'GGZ Wonen en de eigen bijdrage' (06-05-2020, pdf 34 kB) om te weten wat dit mogelijk voor u betekent.

 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.