Wat zijn de voorwaarden voor een aanpassing van de eigen bijdrage Wmo?

Is uw inkomen en/of vermogen in de afgelopen 2 jaar (veel) lager geworden? Dan kunt u een aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen. Sinds 2019 kan dat alleen als u in een gemeente woont met 'minimabeleid'. Kijk op deze lijst of u in een gemeente met minimabeleid woont.

Wat is minimabeleid?

In sommige gemeenten hoeven bewoners met een laag inkomen geen eigen bijdrage te betalen voor ondersteuning vanuit de Wmo. Zij krijgen 'minimakorting'. Minimakorting is onderdeel van het minimabeleid van een gemeente. 

Inkomen van 2 jaar geleden

Woont u in een gemeente met minimabeleid? Dan kijken we naar uw inkomen dat meetelt voor de eigen bijdrage (bijdrageplichtige inkomen) van 2 jaar geleden. In 2022 kijken we dus naar uw inkomen in 2020. Is dat lager dan de inkomensgrens die de gemeente heeft vastgesteld? Dan krijgt u minimakorting en betaalt u minder of geen eigen bijdrage.

Geen korting, maar wel laag inkomen?

Moet u in 2022 een eigen bijdrage betalen? Maar is uw inkomen in 2022 veel lager geworden? Dan kunt u een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen als het volgende voor u geldt: 

  • uw bijdrageplichtige inkomen in 2022 is lager dan de inkomensgrens voor minimakorting in uw gemeente (inkomensgrens staat op de beschikking);
  • én uw bijdrageplichtige inkomen in 2022 is minstens € 2.695 lager dan in 2020.

Wij bepalen dan met uw inkomen voor 2022 opnieuw of u minimakorting krijgt.

Eerdere jaren

Wilt u een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen voor 2019, 2020 of 2021? Dat kan tot 4 maanden na de datum op de beschikking. Houd rekening met het volgende:

  • Het inkomensverschil tussen 2022 en 2020 moet minimaal € 2.695 zijn.
  • Het inkomensverschil tussen 2021 en 2019 moet minimaal € 2.653 zijn.
  • Het inkomensverschil tussen 2020 en 2018 moet minimaal € 2.621 zijn.
  • Het inkomensverschil tussen 2019 en 2017 moet minimaal € 2.600 zijn.
  • Het inkomensverschil tussen 2018 en 2016 moet minimaal € 2.593 zijn.

Aanpassing aanvragen?

Dat kan op verschillende manieren. Op Aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen leest u hier meer over. U vindt daar ook formulieren voor eerdere jaren.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.