Ontevreden

Klacht

Een klacht dient u in als u niet tevreden bent over onze dienstverlening. U vindt bijvoorbeeld dat u verkeerd bent behandeld door een medewerker. Of dat u te lang moest wachten op een reactie van ons. Of u vindt dat u een onduidelijke brief van ons heeft ontvangen.

Er zijn meerdere manieren waarop u een klacht kunt indienen:

Lees meer over manieren om klacht in te dienen

The complaints process involves five steps:

  1. You make a complaint.
  2. We process your complaint.
  3. You receive a response from us within two weeks.
  4. You may explain your complaint to us verbally. We will make an appointment with you to allow you to do this.
  5. We will deal with your complaint within six weeks. If we need more time, we will let you know.

You can find out more about how the CAK deals with complaints in our Complaints Regulation.

Are you unhappy with how your complaint has been handled? Contact the National Ombudsman.

Heeft u een klacht over de zorg of over de ondersteuning die u van uw zorgaanbieder heeft ontvangen? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris of klachtencommissie van uw zorgaanbieder. U kunt daar een klacht indienen.

Voor meer informatie en advies kunt u ook terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

Let op
Ontvangt u ondersteuning of zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan moet u tijdens de afhandeling van uw klacht wel uw eigen bijdrage blijven betalen.

Complaints are dealt with within the CAK in accordance with Chapter 9 of the General Administrative Law Act (Awb). In view of the need to clarify what the CAK understands as a complaint and how the CAK implements Chapter 9, the scheme within the CAK is set out below.

See full regulation

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen een besluit dat het CAK heeft genomen. Dit besluit staat in een bericht dat u van het CAK ontvangt. Bijvoorbeeld de brief waarin uw eigen bijdrage is vastgesteld. Of de Wmo-factuur. In het bericht staat ook dat u bezwaar kunt maken. Hoe u bezwaar kunt maken, hangt af van uw situatie of regeling.

Termijn bezwaar maken

U heeft 6 weken de tijd om bezwaar te maken. De bezwaartermijn start vanaf de datum van het besluit.

Lees meer over hoe u bezwaar kunt maken

An employee from our Objections & Appeals department will deal with your objection. He or she will have received special training in this area of work and will handle your objection independently and objectively.

Let op

Sometimes we may be able to deal quickly and easily with an issue you have raised. In such a case, instead of treating it as an objection, we will handle it as a request to adjust your treaty contribution or as notification that your details are incorrect, for example. Often you will then receive an answer much more quickly.

Read more on objection and appeal

Een klacht dient u in als u niet tevreden bent over onze dienstverlening. U vindt bijvoorbeeld dat u verkeerd bent behandeld door een medewerker. Of u vindt dat u een onduidelijke brief van ons heeft ontvangen.

U maakt bezwaar tegen een besluit dat is genomen. Bijvoorbeeld tegen de brief waarin uw eigen bijdrage is vastgesteld (beschikking). Of tegen een factuur.

Lees hoe u een klacht kunt indienen.

Lees hoe u bezwaar kunt maken.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.