Ontevreden

Klacht

Een klacht dient u in als u niet tevreden bent over onze dienstverlening. U vindt bijvoorbeeld dat u verkeerd bent behandeld door een medewerker. Of dat u te lang moest wachten op een reactie van ons. Of u vindt dat u een onduidelijke brief van ons heeft ontvangen.

Er zijn meerdere manieren waarop u een klacht kunt indienen:

Lees meer over manieren om klacht in te dienen

Er zijn 5 stappen:

  1. U dient een klacht in.
  2. Wij nemen uw klacht in behandeling.
  3. U ontvangt binnen twee weken een reactie van ons.
  4. U mag uw klacht mondeling toelichten. Hiervoor maken we een afspraak met u.
  5. Wij handelen uw klacht binnen 6 weken af. Hebben we meer tijd nodig? Dan laten wij dit aan u weten.

 

Meer over hoe het CAK omgaat met klachten kunt u lezen in ons Klachtenreglement (13-10-2017, pdf, 50 kB).

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Neem dan contact op met de Nationale ombudsman.

Heeft u een klacht over de zorg of over de ondersteuning die u van uw zorgaanbieder heeft ontvangen? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris of klachtencommissie van uw zorgaanbieder. U kunt daar een klacht indienen.

Voor meer informatie en advies kunt u ook terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

Let op
Ontvangt u ondersteuning of zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan moet u tijdens de afhandeling van uw klacht wel uw eigen bijdrage blijven betalen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen een besluit dat het CAK heeft genomen. Dit besluit staat in een bericht dat u van het CAK ontvangt. Bijvoorbeeld de brief waarin uw eigen bijdrage is vastgesteld. Of de Wmo-factuur. In het bericht staat ook dat u bezwaar kunt maken. Hoe u bezwaar kunt maken, hangt af van uw situatie of regeling.

Termijn bezwaar maken

U heeft 6 weken de tijd om bezwaar te maken. De bezwaartermijn start vanaf de datum van het besluit.

Lees meer over hoe u bezwaar kunt maken

Een medewerker van onze afdeling Bezwaar & Beroep neemt uw bezwaar in behandeling. Deze medewerker is speciaal opgeleid voor dit werk. De medewerker behandelt uw bezwaar onafhankelijk en objectief.

Let op

Soms kunnen we uw vraag makkelijker en sneller afhandelen. We behandelen uw vraag dan niet als bezwaar, maar bijvoorbeeld als verzoek om aanpassing van de eigen bijdrage of als melding van onjuiste gegevens. U krijgt dan vaak veel sneller een antwoord.

Lees meer over afhandelen bezwaar en beroep

Een klacht dient u in als u niet tevreden bent over onze dienstverlening. U vindt bijvoorbeeld dat u verkeerd bent behandeld door een medewerker. Of u vindt dat u een onduidelijke brief van ons heeft ontvangen.

U maakt bezwaar tegen een besluit dat is genomen. Bijvoorbeeld tegen de brief waarin uw eigen bijdrage is vastgesteld (beschikking). Of tegen een factuur.

Lees hoe u een klacht kunt indienen.

Lees hoe u bezwaar kunt maken.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.