Jaarafrekening gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden

U krijgt altijd voor 30 september een jaarafrekening voor de verdragsbijdrage over het vorige jaar. Dit is of een voorlopige of een definitieve jaarafrekening.

Voorlopige jaarafrekening

Wij hebben nog geen informatie van de Belastingdienst gekregen over uw wereldinkomen. Wij gebruiken dan alleen uw Nederlandse inkomen. Wij houden nog geen rekening met aftrekposten en passen ook nog niet alle heffingskortingen toe. U krijgt een definitieve jaarafrekening zodra de Belastingdienst uw wereldinkomen heeft vastgesteld. Dit kan enige tijd duren. 

Definitieve jaarafrekening

Wij hebben uw wereldinkomen doorgekregen van de Belastingdienst.

Wereldinkomen

Uw wereldinkomen is uw Nederlandse inkomen en uw buitenlandse inkomen bij elkaar. Bij uw wereldinkomen houdt de Belastingdienst ook rekening met uw aftrekposten.

Bent u het niet eens met uw wereldinkomen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de Belastingdienst. Die stelt namelijk uw wereldinkomen vast.

Tip

Zorg dat u uw NiNbi-formulier (opgave wereldinkomen) op tijd bij de Belastingdienst inlevert. Zonder uw wereldinkomen kunnen wij geen definitieve jaarafrekening maken.

In uw jaarafrekening staat de berekening van uw verdragsbijdrage in bijlage A. Hieronder vindt u een voorbeeld. Wij leggen de onderdelen apart uit. Als er verschil is tussen de voorlopige en de definitieve jaarafrekening, geven wij dat aan.

Let op

De hier gebruikte bedragen en gegevens hebben wij verzonnen. De nominale bijdrage, woonlandfactor en de percentages voor de inkomensafhankelijke Zvw- en Wlz-bijdrage stelt de minister elk jaar opnieuw vast.

VOORBEELD van een berekening

A Nominale bijdrage € 100,00 x aantal maanden (12) x aantal personen (1) 1.200,00  
B Inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage € 11.000,00 x 5,50% 605,00 +
C Inkomensafhankelijke Wlz-bijdrage (minus D: de heffingskortingen) € 11.000,00 x 9.00% - € 500,00 490,00 +

E

Subtotaal

2.295,00

 
F Woonlandfactor: 0,2500      

G

Totaal verschuldigde Zvw-bijdrage 0,2500 x € 2.295,00

573,75

 

 

A. Nominale bijdrage

De nominale bijdrage (vast bedrag) betaalt u voor uzelf. Zijn er gezinsleden bij u meeverzekerd? Dan betaalt u voor hen ook de nominale bijdrage. In dit voorbeeld is het aantal maanden 12 en het aantal personen 1.  

B. Inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage

In dit voorbeeld is het inkomen € 11.000,00. De inkomensafhankelijke bijdrage (een bepaald procent van uw inkomen) betaalt u over uw inkomen, zoals:
  • AOW-pensioen 
  • Bedrijfspensioen 
  • Lijfrentes
  • Levensverzekeringen 
Heeft u een WAO/WIA- of een Anw-uitkering? Dan betaalt u aan het CAK geen Zvw-bijdrage. Want UWV of SVB heeft voor u al een Zvw-werkgeversheffing betaald. Dat staat op uw jaaropgave.

C. Inkomensafhankelijke Wlz-bijdrage

De inkomensafhankelijke Wlz-bijdrage is ook een bepaald procent van uw inkomen. Het bedrag kan in de voorlopige jaarafrekening anders zijn dan in de definitieve jaarafrekening.
  • Voorlopige jaarafrekening: Uw aftrekposten zijn nog niet bekend.
  • Definitieve jaarafrekening: De Belastingdienst heeft laten weten wat uw aftrekposten zijn. Wij hebben die gebruikt in de berekening.

D. Heffingskortingen

In dit voorbeeld passen we een algemene heffingskorting van € 500,00 toe. Een heffingskorting is een korting op uw verdragsbijdrage.
Heeft u meer heffingskortingen aangevraagd? Dan staan die ook op uw jaarafrekening.

E. Subtotaal

Subtotaal = A + B + C
Is C - D kleiner dan 0? Dan staat achter C het bedrag van € 0.

F. Woonlandfactor

Dit is de correctiefactor voor het woonland. Dit is de verhouding tussen de gemiddelde zorgkosten in uw woonland en de gemiddelde zorgkosten in Nederland.

G. Totaal verschuldigde Zvw-bijdrage (verdragsbijdrage)

Het totaal dat u moet betalen = E x F.

Bent u het niet eens met de hoogte van uw wereldinkomen in de berekening? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de Belastingdienst (Belastingdienst.nl). De Belastingdienst stelt dat namelijk vast.

Wij verwerken een aantal heffingskortingen automatisch. Wilt u dat wij andere heffingskortingen toepassen? Dan kunt u een verzoek indienen als u van ons een definitieve jaarafrekening heeft ontvangen. In dat geval tekent u bezwaar aan tegen uw jaarafrekening. Hiervoor gebruikt u het bezwaarformulier (01-01-2017, pdf, 77 kB).

Is de bezwaartermijn al verlopen? Dan stuurt u ons een brief. In uw brief vraagt u om een herziening van uw jaarafrekening.

Mogelijk is er te veel Zvw afgedragen aan de Belastingdienst. Neem daarom eerst contact op met de Belastingdienst. Soms heeft de Belastingdienst het verschil al aan u terugbetaald. Of kunt u het verschil terugvragen met het formulier Verzoek teruggaaf bijdrage Zvw. Is het verschil in Zvw-inhoudingen niet bekend bij de Belastingdienst? Neem dan contact met ons op en stuur ons de jaaropgave van uw pensioenfonds of uitkeringsinstantie toe. Wij onderzoeken dan of u geld terugkrijgt. 

Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Het wettelijk zorgpakket in Nederland bestaat uit zorgvoorzieningen die zijn vastgelegd in de Wlz en Zvw (Zorgverzekeringswet). In andere landen is het wettelijk zorgpakket weer volgens andere wetten geregeld. Omdat Nederland de kosten van uw medische zorg in uw woonland betaalt, betaalt u nog steeds mee aan het Nederlands zorgstelsel. Dat doet u in de vorm van een verdragsbijdrage. En die is dus opgebouwd uit een Wlz- en een Zvw-deel.

In uw woonland bestaat de Wet langdurige zorg niet. Dat betekent niet dat u daar geen recht heeft op langdurige zorg. Vaak zit dit gewoon in het wettelijk zorgpakket van uw woonland (woonlandpakket).

Als u in Nederland bent, heeft u overigens als verdragsgerechtigde ook recht op het Nederlandse wettelijk zorgpakket. 

Voorlopige jaarafrekening

U kunt zelf beslissen wat u betaalt en wanneer. Meld wel bij al uw betalingen het beschikkingsnummer van uw voorlopige jaarafrekening. Later ontvangt u een definitieve jaarafrekening over ditzelfde zorgjaar. Daarin staat wat u al heeft betaald, wat overblijft en of u nog geld terugkrijgt.

Definitieve jaarafrekening

Uw jaarafrekening moet u altijd binnen 6 weken betalen. Die termijn geldt vanaf de datum op uw jaarafrekening.

Ja, dat kan. U kunt met ons een betalingsregeling afspreken.
  • Een bedrag tussen 100 en 600 euro kunt u in 2 tot maximaal 12 delen betalen. U betaalt iedere maand minimaal 50 euro.
  • Een bedrag tussen 600 en 2400 euro kunt u in maximaal 12 maanden betalen.
  • Moet u meer dan 2400 euro betalen? Dan spreken wij af dat u dit in maximaal 24 maanden doet.
In sommige gevallen kunnen wij een afspraak maken die beter bij uw situatie past.

Wilt u een betalingsregeling afspreken, zodat u het bedrag in delen kunt betalen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: +31 88 711 5551.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.