CAK Conferentie 2018: Samen vooruit?!

Onze samenleving verandert snel. Dat is niet voor iedereen gemakkelijk bij te benen. Wat betekent dat voor de dienstverlening aan onze klanten? Dat was het centrale thema van de CAK conferentie ‘Samen vooruit?!’ op donderdag 11 oktober in Delft.

Met elkaar in gesprek

De samenleving verandert. Hoe voorkomen we dat mensen het overzicht verliezen? Hoe komen we sámen vooruit? Daarover gaan we in gesprek. Met elkaar én met inspirerende sprekers.

•    Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, schetste de gevolgen van een veranderend Nederland voor onze samenleving. Wat zijn breuklijnen? Welke risico’s lopen we? En: hoe nemen we mensen mee? 

•    Martijntje Smits, techniekfilosoof en innovatiewetenschapper. Veel mensen hebben moeite met digitalisering. Hoe maken we van digitalisering een káns in plaats van een bedreiging?

•    Tamara Madern, lector Schuldpreventie en Vroegsignalering. Hoe voorkomen we dat mensen het financieel overzicht verliezen? En: hoe grijpen we tijdig in, als dat toch gebeurt?

•    Daan Hoefsmit, voorzitter van de raad van bestuur van het CAK. Welke betekenis hebben deze ontwikkelingen voor de overheid en de dienstverlening aan burgers?  

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.