Schulden: samen los je ze op

Mensen met schulden hebben vaak betalingsachterstanden bij meerdere partijen. Zij verliezen het overzicht en de openstaande bedragen lopen op. Tijdens de CAK conferentie gingen publieke dienstverleners in gesprek over het beheersbaar maken van de schuldenproblematiek. 

Regeling wanbetalers

In 2017 ontving het CAK € 203.154.716 aan bedragen, premies en boetes van 249.000 mensen in de regeling wanbetalers. Je wordt bij het CAK aangemeld als wanbetaler als je zes maanden of langer geen premie betaalt voor je zorgverzekering. De regeling onverzekerden voorziet erin dat mensen die zichzelf niet verzekeren, toch verzekerd worden. Het CAK zag dat het aantal mensen in deze regeling naar beneden kon en zocht de samenwerking op.

Ombudsman Amsterdam initieert pilot

Arre Zuurmond, gemeentelijke ombudsman voor Amsterdam: “Het CAK zocht contact met mij. Zij signaleerden dat in de wanbetalersregeling die zij uitvoeren, een groot aantal mensen zit die op eigen kracht niet uit de schulden kunnen komen. Die mensen hebben hulp nodig.”

De ombudsman heeft het signaal van het CAK opgepakt en betrok de gemeente Amsterdam en andere publieke dienstverleners erbij. “In een kleinschalige pilot ontdekten we dat 10 van de 15 klanten uit de wanbetalersregeling niet bekend waren bij de gemeente en de hulpverlenende instanties.

Op basis van deze resultaten heb ik met het CAK bij het ministerie van VWS het verzoek gedaan om - in verband met privacywetgeving - een verruiming aan te brengen in de gegevensuitwisseling tussen landelijke en lokale ‘innende diensten.’ Dat verzoek is op 1 juli 2017 gehonoreerd.”

Gegevens bieden inzicht

158 gemeenten hebben inmiddels gegevens over wanbetalers opgevraagd bij het CAK. Een van de gemeenten die gebruikmaakt van de mogelijkheid om gegevens op te vragen is Doetinchem. 

Jorik Huizinga, wethouder Werk & Inkomen in Doetinchem: “Wij hebben ons met de gegevens gericht op jongeren die meer dan zes maanden betalingsachterstand hadden voor hun zorgpremie. Jongeren komen geen hulp vragen, maar als we ze benaderen staan ze er voor open. Binnen een kwartaal heeft meer dan 50% van de jongeren zijn premieachterstand afgelost of deels ingelopen.”

 

Bekijk de video over samen schulden aanpakken:

 

 

Opvragen lijst van wanbetalers

Gemeenten kunnen via onze website een overzicht van wanbetalers opvragen.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden in uw gemeente? Mail dan naar relatiemanagement@hetcak.nl of bel ons op 088 711 43 95.

 

 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.