Beleidswijzigingen 2017

Het kabinet heeft een aantal besluiten genomen om de zorgkosten voor burgers te verlagen. Deze zijn nog niet helemaal definitief, maar wij zetten de veranderingen toch vast voor u op een rij. In het onwaarschijnlijke geval dat de besluiten veranderen, informeren wij u zo snel mogelijk. Hieronder ziet u wat er in 2017 gaat veranderen en wat dit voor u en onze gezamenlijke klant betekent.

Eigen bijdrage Wmo lager

Vanaf 1 januari 2017 gaat de eigen bijdrage voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning omlaag. Dit betekent dat iedereen iets minder eigen bijdrage gaat betalen.

  • De laagste maximale periodebijdrage voor alle eenpersoonshuishoudens en AOW-gerechtigde meerpersoonshuishoudens (65+) wordt € 17,50.
  • De laagste maximale periodebijdrage voor de groep meerpersoonshuishoudens, niet-AOW gerechtigd (65-), met een bijdrageplichtig inkomen tot en met € 35.000 wordt € 0,-. Klanten in deze situatie betalen vanaf 2017 geen eigen bijdrage meer voor een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget vanuit de Wmo.
  • Het marginaal tarief gaat van 15% naar 12,5%.
  • Gemeenten krijgen in 2017 nog meer vrijheid om de parameters in het voordeel van de klant naar evenredigheid aan te passen. De eigen bijdrage voor beschermd wonen gaat niet omlaag,  omdat deze een andere systematiek kent.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillen tussen de parameters van 2016 en 2017

Nieuwe parameters 2017 in EB-calculator

Welk effect hebben de aangepaste parameters op de eigen bijdrage van uw inwoners? Om een indicatie te geven van de financiële gevolgen zijn in de EB-calculator in de Wmo-monitor de parameters voor 2017 toegevoegd. In de simulatie kunt u inzichtelijk maken wat de financiële consequenties zijn van het aanpassen van deze parameters. Zo kunt u bijvoorbeeld zien wat de effecten zijn van het verlagen van het marginaal tarief of het introduceren van het minimabeleid.

Met behulp van de EB-calculator kunt u het gemeentebeleid bepalen en de parameters tijdig vaststellen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de klant in 2017 één juiste beschikking ontvangt.

Gemeenten krijgen juridische bevoegdheid om minimabeleid toe te passen

Gemeenten hebben de mogelijkheid om een minimabeleid in te voeren voor de Wmo. Dit betekent dat klanten tot een bepaalde inkomensgrens vrijgesteld worden voor het betalen van een eigen bijdrage. Het tot dusver gevoerde minimabeleid is nu geformaliseerd en verandert van een afspraak met gemeenten in een juridische bevoegdheid.

Klantvoorlichting

Onze klanten zijn over de wijzigingen geïnformeerd via  de website van het CAK. U kunt deze teksten ook gebruiken in uw eigen communicatie. Eind november is het rekenprogramma 'Eigen bijdrage voor 2017' beschikbaar. Hiermee kunt u de klant helpen om een indicatie te geven voor de eigen bijdrage. Daarnaast zijn de Maximale Periode Bijdrageoverzichten te downloaden op onze website. Een handig middel voor uw Wmo-consulenten om de klant goed voor te lichten. 

Wilt u meer weten over de maatregelen? Lees dan de brief  van de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Sport  aan de Tweede Kamer.

Of neemt contact op met uw relatiemanager of via relatiemanagement@hetcak.nl.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.