Campagne om taboe op schulden te doorbreken

Mensen met schulden zoeken vaak geen hulp of doen dit pas laat. Meestal vanuit schaamte of trots. Een nieuwe overheidscampagne ‘Kom uit je schuld’ wil dit taboe op schulden doorbreken.

Echtscheiding, ontslag of een maand huurachterstand: het kan het begin zijn van een problematische schuld. Naar schatting kampen 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens hiermee, of lopen ze risico om in de schulden te raken. 

Om het taboe op schulden te doorbreken is het kabinet een campagne gestart: ‘Kom uit je schuld’. De campagne zet vol in op het voorkomen en terugdringen van schulden. Onder meer door een nieuwe aanpak.

Ambassadeurs
Centraal daarin staan ‘schuldenambassadeurs’ die over hun schuldprobleem praten. Voor hen bleek dat de eerste stap op weg naar een oplossing. Op de website www.komuitjeschuld.nl delen de schuldenambassadeurs hun ervaringen. 

Op de site is informatie te vinden waar mensen voor hulp terecht kunnen. Voor professionals is er een apart portaal met praktijkvoorbeelden en een agenda met bijeenkomsten rondom schulden.

Vroeg signaleren
De campagne is gelanceerd door staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Diverse ministeries, gemeenten, uitvoeringsorganisaties (waaronder het CAK) en andere publieke en private partijen trekken hierin samen op. 

Als uitvoeringsorganisatie heeft het CAK oog voor klanten met risicovolle of problematische schulden. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan het vroeg signaleren van schulden. Ook bieden we waar mogelijk betalingsregelingen aan en verwijzen we actief naar schuldhulpverlening. 

De nieuwe campagne past binnen het beleid van het CAK om klanten met schulden in een vroeg stadium te helpen. We zullen onze klanten daarom ook verwijzen naar de campagne en de bijbehorende website.

Meer info:
www.komuitjeschuld.nl
 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.