Subsidieregeling onverzekerden per 1 maart aangepast

Per 1 maart 2019 is de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden aangepast. Vanaf die datum is de verzekeringsplicht als voorwaarde om subsidie aan te kunnen vragen komen te vervallen. De aanpassing geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2018. 

De subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden bestaat sinds 1 maart 2017. Met de regeling kunnen zorgverleners medische kosten vergoed krijgen die ze hebben gemaakt om onverzekerden te helpen. 

De maatregel is twee jaar geleden mede ingevoerd om de problematiek met dak- en thuislozen en personen met verward gedrag aan te pakken. Binnen die groep is onverzekerdheid  één van de problemen, met als gevolg onbetaalde zorgkosten bij zorgverleners.

Verzekeringsplicht vervalt
Aanvankelijk was de regeling alleen opengesteld voor verzekeringsplichtigen. De afgelopen twee jaar is gebleken dat de verzekeringsplicht bij de doelgroep moeilijk is vast te stellen. Voor veel zorgverleners bleef het daardoor lastig om zorg vergoed te krijgen. 

Daarom heeft de wetgever besloten de voorwaarde van verzekeringsplicht  te laten vervallen. Deze verandering geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2018. Dit betekent dat het CAK alle declaraties die vanaf die datum om deze reden zijn afgewezen, opnieuw zal beoordelen. 

Uitzondering 
Hetzelfde geldt voor gevallen waarbij zorgverzekeraars na de zorgverlening met terugwerkende kracht de verzekering hebben beëindigd. Door een uitzondering in de regeling is vergoeding via het CAK toch mogelijk.

Verder geldt dat voor zorg vanaf 1 maart 2019 zorgverleners meer tijd krijgen om te declareren. De indieningstermijn is verruimd naar 12 maanden na afloop van het kwartaal waarin de zorg is verleend. 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.