Overgang iWmo 3.0: voorkom extra beschikkingen voor klanten

Een ongewenst effect van de overgang naar iWmo berichtenverkeer 3.0 kan voor onnodige beschikkingen en stapelfacturen voor Wmo klanten zorgen. Het CAK vraagt  gemeenten hier alert op te zijn.

Overgang naar iWmo berichtenverkeer 3.0

Op 4 januari 2021 wordt het iWmo berichtenverkeer 3.0 (istandaarden.nl) actief voor gemeenten en zorgaanbieders. Met deze nieuwe release werken Zorginstituut Nederland en het Ketenbureau i-Sociaal Domein samen aan de verdere vermindering van de administratieve last in het sociaal domein.

Voor de aanlevering van Start eigen bijdrage en Stop eigen bijdrage berichten aan het CAK, maken meerdere gemeenten gebruik van de aangeleverde Startzorg en Stopzorgberichten van de zorgaanbieder.

De migratie van iWmo 2.4 naar 3.0 blijkt nu een nadelig effect te hebben, omdat het versturen van Stop eigen bijdrage berichten en op een later moment Start eigen bijdrage berichten automatisch zijn gekoppeld aan het abonnementstarief.

Gevolgen voor klanten

Zonder actie van gemeenten is het gevolg dat Wmo klanten onnodig stapelfacturen of onterecht een nieuwe beschikking van het CAK ontvangen. Als u als gemeente stop- en startberichten opvoert, ontvangen klanten onnodig een nieuwe beschikking bij een stop en nieuw start bericht. Voor de klant betekent dit een 2e beschikking die zij ontvangen in een korte periode. Dit is verwarrend en leidt tot onzekerheid en veel vragen bij zowel de gemeente als het CAK.

Wanneer het CAK de nieuwe start berichten na december 2020 ontvangt, zal de klant geen factuur ontvangen over januari 2020. De klant ontvangt deze factuur pas in februari wat neerkomt op 2 facturen in 1 maand. Voor klanten is dit uiteraard een onwenselijke situatie die het CAK met behulp van gemeenten wil voorkomen.

Urgent advies aan gemeenten

Gemeenten worden verzocht het proces tussen berichten van de zorgaanbieder en aanlevering aan het CAK goed te monitoren om een ongewenste berichtenstroom naar het CAK te voorkomen. Dit geldt voor gemeenten die een koppeling gebruiken tussen startzorg- en stopzorgberichten van de zorgaanbieder en de aanlevering aan het CAK.

Waar nodig neem contact op met uw softwareleveranciers. Een van de adviezen zou kunnen zijn om de IEB-berichten te bufferen en te bekijken of de Stop IEB en Start IEB tegen elkaar kunnen wegvallen.

Wilt u meer over dit onderwerp weten? Lees het bericht op de i-Sociaal Domein website en neem bij vragen contact op met Harry Zegerius van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.