Bent u verplicht aan de premie-inhouding mee te werken?

Ja, u bent wettelijk verplicht hieraan mee te werken. Ook als u de premie niet inhoudt op het inkomen moet u de premie iedere maand aan ons overmaken. U mag pas stoppen met de inhouding als u een brief van ons heeft gehad. Dat is na 12 maanden.

Houd de premie tijdig in

Zorg dat u de premie voor een bepaalde maand ook op het salaris of de uitkering van die maand inhoudt. Bijvoorbeeld: de maandpremie voor januari houdt u in op het salaris of de uitkering van januari. Doet u dat niet, dan kunt u de premie achteraf niet meer verhalen op uw werknemer of uitkeringsgerechtigde. De Zorgverzekeringswet verbiedt dat; u kunt dat teruglezen in artikel 18f, lid 4.

Verplichte afdracht premie

Als u geen premie inhoudt op het inkomen van uw werknemer of uitkeringsgerechtigde, moet u de premie zelf betalen. U blijft namelijk verplicht de premie 12 maanden lang iedere maand aan ons af te dragen. Betaalt u die niet, dan ontvangt u een herinnering en zo nodig een aanmaning. Uiteindelijk schakelen wij een deurwaarder in.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.