Bent u verplicht aan de premie-inhouding mee te werken?

Ja, u bent wettelijk verplicht hieraan mee te werken. Ook als u de premie niet inhoudt op het inkomen moet u de premie iedere maand aan ons overmaken. U mag pas stoppen met de inhouding als u een brief van ons heeft gehad. Dat is na 12 maanden.

Houd de premie op tijd in

Zorg dat u de premie voor een bepaalde maand ook op het salaris of de uitkering van die maand inhoudt. Bijvoorbeeld: de maandpremie voor januari houdt u in op het salaris of de uitkering van januari. Doet u dat niet, dan mag u de premie niet achteraf inhouden op het inkomen van uw werknemer of uitkeringsgerechtigde. Dat staat in de Zorgverzekeringswet. U kunt dat teruglezen in artikel 18f, lid 4.

Verplichte premiebetaling

Houdt u de premie niet in op het inkomen van uw werknemer of uitkeringsgerechtigde? Dan moet u de premie zelf betalen. U bent namelijk verplicht de premie 12 maanden lang iedere maand aan ons te betalen. Betaal op tijd, zo voorkomt u extra kosten.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.